aktuality

Minimálne hodnoty teplôt vznietenia drevných horľavých prachov

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

SVOC Vraniak mPrvenstvo v súťaži ŠVOČ na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v sekcii Záchranné služby 2017 získal Jozef Vraniak. Jeho prácu „Veľkosť častíc ako jeden z parametrov horľavých prachov“ odporučili na ocenenie Literárnym fondom.

Víťaznú prácu Jozefa Vraniaka, študenta 3. ročníka Žilinskej univerzity ocenili v sekcii 103 bodmi a získal odmenu 130 €. Hlavným cieľom prístupu v rámci ŠVOČ (Študentskej vedeckej odbornej činnosti) bolo zistenie a stanovenie minimálnych hodnôt teploty vznietenia drevných horľavých prachov s rozličnými veľkosťami častíc ako jeden z parametrov technicko-požiarnej charakteristiky drevných prachov. Výpočtami stanovil minimálne teploty individuálnych drevných prachov a rozmerov zŕn v stanovených intervaloch pre posúdenie požiarneho rizika v oblasti výbuchu v drevospracujúcom priemysle. Výsledky určil na základe experimentálnych meraní. Vedeckým konzultantom práce bola Ing. Miroslava Vandlíčková, Ph.D.

Do súťaže v rámci fakultného kola predložili študenti 15 prác. Študenti žilinskej fakulty FBI vypracovali 9 súťažných prác, zúčastnili sa aj štyria zahraniční študenti z VŠB TU Ostrava a UTB Zlín.

Práce boli zamerané na bezpečnosť a záchranné služby v celom rozsahu s prínosom v rôznych činnostiach obyvateľov. Na 8. mieste sa umiestnila práca študentky 2. ročníka fakulty FBI – Patrície Mikulíkovej „Vplyv kvality opracovania drevených konštrukcií stavieb na šírenie plameňa po povrchu drevených prvkov“.

Víťaz ŠVOČ na Žilinskej univerzite v sekcii Záchranné služby 2017 Jozef Vraniak sa presadil už vlani vo ŠVOČ Žilinskej univerzity a Drevárskej fakulty Technickej univerzity Zvolen (4. miesto), kde získal ako prémiu ročné predplatné časopisu Drevársky magazín. Taktiež bodoval vo ŠVOČ na Materiálovotechnologickej fakulte STU Bratislava so sídlom v Trnave (2. miesto). Jeho vlaňajšia práca mala tému „Výbušnosť drevných horľavých prachov v rozvírenom stave“.  

Foto: Cenu za víťazstvo vo ŠVOČ Žilinskej univerzity v sekcii „Záchranné služby“ preberá Jozef Vraniak z rúk prodekana FBI doc. Ing. Vladimíra Mózera, PhD.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina