aktuality

Začínajú školiť inštruktorov pre duálne vzdelávanie

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

SUSO Nitra3Do duálneho vzdelávania je na Slovensku v súčasnom školskom roku 2016/17 zapojených tisícka žiakov SOŠ. Ich odborné vzdelávanie podporuje 380 zamestnávateľov. Podpora v odvetví drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu je zo strany Zväzu spracovateľov dreva SR.

Problémom v školách môže byť nepripravenosť inštruktorov na kvalitné a kompletné zvládnutie na pracoviskách zamestnávateľov zapojených do duálneho vzdelávania. Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v spolupráci so zamestnávateľmi vo všetkých odvetviach odštartoval školenia pre inštruktorov. Organizujú ich podľa regiónov. Prvé sa už konalo v Senci, keď ho absolvovalo 10 inštruktorov. Následne bude do konca júna vyškolených ďalších 40 inštruktorov. Jednotlivé termíny sú stanovené na týždennej báze tak, aby začiatkom nového školského roka 2017/18 boli inštruktori pripravení venovať sa žiakom na pracoviskách zamestnávateľov zapojených do duálneho vzdelávania.

Dôležitým spojivom medzi zamestnávateľmi, školou a žiakmi je práve inštruktor. Sprevádza žiakov počas celého štúdia na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa. Zodpovedá za kvalitu ich prípravy. Prvým inštruktorom, ktorí sa začali žiakom venovať v roku 2015, zákon povoľoval ročný odklad školenia a ten sa končí.

Príprava inštruktorov pre systém duálneho vzdelávania je určená porovnateľnou metodikou ako v Nemecku, Rakúsku či Švajčiarsku – v krajinách, kde tento systém dlhodobo funguje. Uvedená metodika rovnako vychádza z odporúčaní zahraničných obchodných komôr pôsobiacich v SR. Postup schválili stavovské a profesijné organizácie. Žiak SOU môže počas praktického vyučovania vykonávať iba takú prácu, ktorá zodpovedá povolaniu alebo odborným činnostiam, na ktoré sa pripravuje. Tie vykonáva práve pod vedením inštruktora, čím získava vedomosti, zručnosti a kompetencie potrebné na uplatnenie sa na trhu práce.

Podporu duálnemu vzdelávaniu dávajú aj štatistiky prieskumu uplatniteľnosti absolventov. V septembri 2016 skončilo na úradoch práce takmer 20 % maturantov a až 63 % stredoškolákov sa zamestnalo mimo vyštudovaný odbor. Podobná situácia je aj pri vysokých školách, kde 32 % vysokoškolsky vzdelaných ľudí pracuje na stredoškolskej pozícii a až 53 % pracuje mimo špecializáciu, ktorú vyštudovali.

Zamestnávateľ získa pod dohľadom inštruktora oveľa kvalitnejších pracovníkov bez nutnosti zaškoľovania či platenia rekvalifikácií. Národný projekt predpokladá do roku 2020 zapojenie 12 tisíc žiakov SOŠ do systému duálneho vzdelávania, zaškolenie 700 inštruktorov, ktorí sa žiakom budú venovať. Zriadi 8 tzv. DUAL POINT-ov, kde žiaci i rodičia dostanú informácie o duálnom vzdelávaní.

Aj duálne vzdelávanie v troch SOŠ drevárskych a prostredníctvom Nadácie Kronospan plánujú zdvojnásobiť, pod dohľadom inštruktorov.

Foto: Pre výchovu budúcich stolárov treba kvalitných inštruktorov

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina