aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – červen 2017

twd
twd
twd
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Normy 01Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 6. 2017) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 5/2017

• ČSN EN ISO 7010:2012 (01 8012) • Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky (změna A6)
• ČSN EN 13771-1 (14 0615) • Kompresory a kondenzační jednotky pro chlazení – Měření výkonnosti a zkušební metody – Část 1: Chladivové kompresory
• ČSN EN 12178 (14 2015) • Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Hladinoznaky – Požadavky, zkoušení a značení
• ČSN EN ISO 9856 (26 0394) • Dopravní pásy – Stanovení elastického a permanentního prodloužení a výpočet modulu pružnosti
• ČSN EN ISO 15236-1 (26 0398) • Dopravní pásy s ocelovým jádrem – Část 1: Návrh, rozměry a mechanické požadavky na dopravní pásy pro všeobecné použití
• ČSN EN 16796-1 (26 8816) • Energetická výkonnost manipulačních vozíků – Zkušební metody – Část 1: Obecně
• ČSN EN 16796-2 (26 8816) • Energetická výkonnost manipulačních vozíků – Zkušební metody – Část 2: Operátorem řízené manipulační vozíky s vlastním pohonem, tažné traktory a vozíky k přepravě nákladu
• ČSN EN 16796-3 (26 8816) • Energetická výkonnost manipulačních vozíků – Zkušební metody – Část 3: Zdvižné vozíky pro manipulaci s kontejnery
• ČSN EN 12642 (26 9376) • Fixace nákladu na silničních vozidlech – Konstrukce karosérie na užitkových vozidlech – Minimální požadavky
• ČSN EN 1570-2 (27 5011) • Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly – Část 2: Zdvihací stoly obsluhující více než dvě pevná stanoviště v budově, pro zdvihání zboží s vertikální pojezdovou rychlostí nepřekračující 0,15 m/s
• ČSN EN 711 (32 2305) • Plavidla vnitrozemské plavby – Zábradlí na palubách a ochozech – Požadavky, konstrukce a typy
• ČSN IEC/TS 60079-40 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 40: Požadavky na procesní těsnění mezi hořlavými kapalinami v technologii a elektrickými systémy
• ČSN EN 60079-29-1 ed. 2 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 29-1: Detektory plynů – Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů
• ČSN EN 60079-29-1:2008 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 29-1: Detektory plynů – Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů (změna Z1)
• ČSN EN 54-3 ed. 2 (34 2710) • Elektrická požární signalizace – Část 3: Požární poplachová zařízení – Sirény a další zvuková zařízení
• ČSN EN 54-26 (34 2710) • Elektrická požární signalizace – Část 26: Hlásiče oxidu uhelnatého – Bodové hlásiče
• ČSN EN 50598-2:2015 (35 1730) • Ekodesign pro výkonové řídicí systémy, spouštěče motorů, výkonovou elektroniku a jejich použití s pohony – Část 2: Ukazatele energetické účinnosti pro výkonové řídicí systémy a spouštěče motorů (změna A1)
• ČSN EN 60598-1 ed. 6:2015 (36 0600) • Svítidla – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky (oprava 1)
• ČSN EN 60598-2-22 ed. 2:2015 (36 0600) • Svítidla – Část 2-22: Zvláštní požadavky – Svítidla pro nouzové osvětlení (oprava 1)
• ČSN EN 599-2 (49 0672) • Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Preventivní účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami – Část 2: Značení
• ČSN EN 233 (50 3403) • Tapety v rolích – Ustanovení pro hotové papírové, vinylové a plastové tapety
• ČSN EN 15701 (64 3060) • Plasty – Chráničky z termoplastů pro izolace stavebního zařízení a průmyslové instalace – Požadavky a zkušební metody
• ČSN P CEN/TS 13598-3 (64 6432) • Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) – Část 3: Návod pro posuzování shody pro šachty a příslušenství
• ČSN EN 998-1 ed. 3 (72 2401) • Specifikace malt pro zdivo – Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky
• ČSN EN 998-1 ed. 2:2011 (72 2401) • Specifikace malt pro zdivo – Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky (změna Z1)
• ČSN EN 998-2 ed. 3 (72 2401) • Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malta pro zdění
• ČSN EN 998-2 ed. 2:2011 (72 2401) • Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malta pro zdění (změna Z1)
• ČSN 72 2609 (72 2609) • Zkušební metody pro zdicí prvky – Specifické vlastnosti pálených zdicích prvků
• ČSN EN 771-1+A1 (72 2634) • Specifikace zdicích prvků – Část 1: Pálené zdicí prvky
• ČSN EN 13163+A2 (72 7202) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrénu (EPS) – Specifikace
• ČSN EN 13163+A1:2016 (72 7202) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace (změna Z1)
• ČSN ISO 12006-2 (73 0101) • Budovy a inženýrské stavby – Organizace informací o stavbách – Část 2: Rámec pro klasifikaci
• ČSN EN 206+A1 (73 2403) • Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
• ČSN EN ISO 14122-1 (83 3280) • Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením – Část 1: Volba pevných prostředků přístupu mezi dvěma úrovněmi a obecné požadavky na přístup
• ČSN EN ISO 14122-2 (83 3280) • Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením – Část 2: Pracovní plošiny a lávky
• ČSN EN ISO 14122-3 (83 3280) • Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením – Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí
• ČSN EN ISO 14122-4 (83 3280) • Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením – Část 4: Pevné žebříky
• ČSN EN 16873 (96 1526) • Ochrana kulturního dědictví – Dřevo ve zvodněných pevninských vrstvách – Doporučení pro ochranu a management archeologických nalezišť

Technické normy zrušené k 1. 6. 2017

• ČSN 33 2000-7-753 (33 2000) • Elektrické instalace budov – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 753: Podlahové a stropní vytápění (platila od: květen 2003
• ČSN EN 61008-1 ed. 2 (35 4181) • Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) – Část 1: Všeobecná pravidla (platila od: duben 2005)
• ČSN EN 61009-1 ed. 2 (35 4182) • Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) – Část 1: Všeobecná pravidla (platila od: duben 2005)
• ČSN EN 62423 (35 4183) • Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou a bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití typu B (RCCB typu B a RCBO typu B) (platila od: červenec 2010)
• ČSN EN 494 ed. 2 (72 3402) • Vláknocementové vlnité desky a tvarovky – Specifikace výrobku a zkušební metody (platila od: únor 2013)
• ČSN EN 14516+A1 (91 4101) • Koupací vany pro domácí použití (platila od: leden 2011)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina