aktuality

Podíl dřevostaveb na trhu rodinných domů překročil rekordních 14 %

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Drevostavba Karibik1Z posledních statistik vyplývá, že české stavebnictví jako celek v roce 2016 meziročně pokleslo, a to o 7,6 %. Potěšující je ale zejména to, že výstavba rodinných domů zaznamenala meziroční růst kolem 4,5 % (měřeno podle indexu počtu dokončených rodinných domů 2016/2015). Velkou roli v tom sehrály i dřevostavby.

Podle dostupných údajů bylo v roce 2000 v České republice dokončeno pouze 133 rodinných domů na bázi dřeva a v roce 2016 jich bylo již 2013. To znamená, že podíl dřevostaveb na celkovém počtu dokončených rodinných domů u nás dosahuje již více než 14 % a neustále meziročně roste.

Vývoj trhu dřevostaveb v České republice (počet dokončených domů a podíl dřevostaveb na trhu rodinných domů)

Rok Rodinné domy dokončené v ČR celkem (ks) Dřevostavby dokončené v ČR (ks) Podíl dřevostaveb na trhu rodinných domů v ČR (%)
1999 8 251 92 1,12
2002 11 499 159 1,38
2005 13 231 384 2,90
2008 19 211 1 008 5,25
2014 13 510 1 281 9,48
2015 13 412 1 791 13,35
2016 14 010 2 013 14,37

Zdroj: ČSÚ, ADMD

Statistiky dokončených domů podle druhu nosné konstrukce, které zpracovává ČSÚ, byly až do roku 2014 poměrně nepřesné, protože stavební úřady evidovaly při kolaudaci staveb pro statistické účely do formuláře Stav 7-99 pouze čtyři možnosti nosných konstrukcí a to:
a) zděnou (cihly tvárnice),
b) montovanou (panely),
c) dřevěnou,
d) ostatní.

Od počátku roku 2015 bylo Českým statistickým úřadem na základě žádosti Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) zavedeno nové a přesnější statistické sledování nosných konstrukcí staveb, kde všechny stavby s dřevěnou nosnou konstrukcí se dále ještě sledují do podskupin podle typu konstrukce nebo způsobu montáže:

Dokončené rodinné domy – dřevostavby – podle typu nosné konstrukce

Rok 2015
(ks)

Rok 2016
(ks)
Index
2016/2015
(%)
Rozdíl
2016-2015
(ks)
Sruby a roubenky 222 233 104,95 11

Lehký rámový skelet (panelová montáž)

623 963 154,57 340

Lehký rámový skelet (staveništní montáž)

537 671 124,95 134
Těžký skelet 52 31 59,62 -21
Panely z masivního dřeva 92 79 85,87 -13
Neurčeno 92 1 1,09 -91
Ostatní 173 35 20,23 -138
Dřevostavby celkem 1 791 2 013 112,40 222

Zdroj: ČSÚ

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že celkový počet dokončených rodinných domů v České republice se po několika letech stagnace (r. 2014 a 2015) v roce 2016 opět vrátil k mírnému růstu, a to o 4,5 %.

Ve vývoji počtu realizovaných dřevostaveb na našem trhu byl rekordní rok 2016, kdy bylo dokončeno a zkolaudováno celkem 2013 domů s dřevěnou nosnou konstrukcí, což bylo oproti roku 2015 o 222 domů, resp. o 12 % více. Je potěšitelné, že tempo růstu dřevostaveb bylo v roce 2016 téměř 3x rychlejší než u domů realizovaných jinými technologiemi.

Podle ADMD k tomuto výrazně pozitivnímu růstu přispěly následující faktory:

  • Zlepšující se politická a ekonomická situace v ČR, kdy u zájemců o výstavbu nového domu, kteří v minulých několika letech byli v nejistotě a odkládali zahájení výstavby na pozdější dobu, jejich rozhodnutí dozrálo a rozhodli se stavět
  • Výhodné podmínky financování, kdy většina bank nabízí úrokové sazby u hypotečních úvěrů pod 2,0 % p.a.
  • Rostoucí počet spokojených lidí, kteří již ve své nové dřevostavbě bydlí a předávají své pozitivní zkušenosti dál
  • Rostoucí poptávka zvyšující počet firem, které dřevostavby staví
  • Příznivé ceny domů, které jsou srovnatelné a mnohdy i nižší než u zděných domů
  • Pozitivní vnímání výhod dřevostaveb
  • Rozsáhlé aktivity ADMD na podporu dřevostaveb, kdy certifikované firmy sdružené do ADMD nabízí investorům nejenom výbornou kvalitu, ale i jistotu a spokojenost s bydlením

ADMD věří, že trend růstu postavených dřevostaveb a jejich podílu na trhu rodinných domů v ČR bude pokračovat a během několika let se u nás podíl dřevostaveb v oblasti rodinných domů zvýší na úroveň Německa nebo Švýcarska, tj. kolem 17% – 20% podílu na trhu rodinných domů.

Do budoucna se dá v České republice očekávat kvantitativní a kvalitativní rozvoj výstavby nejenom rodinných domů, ale také objektů ze dřeva (vícepodlažní bytové domy, administrativní budovy, penziony, hotely, stavby občanské vybavenosti např. mateřské školky apod.)

Předpokladem pro kvantitativní růst počtu objektů, u nichž bude nosná konstrukce na bázi dřeva, je mimo jiné změna legislativy v České republice, zejména některých omezujících norem a předpisů (např. požární normy), které v ČR zatím handicapují výstavbu vícepodlažních domů ze dřeva.

Zdroj: ADMD

Ilustrační foto (autor: Martin Zeman, ARCHCON atelier)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina