aktuality

Perspektíva pre päť silných študijných odborov

twd
twd
twd
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

NovyDekanTUZVO mNa zasadnutí Kolégia dekana Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene odovzdal rektor TU prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. dekanský dekrét novozvolenému dekanovi DF TU Zvolen prof. Ing. Jánovi Sedliačikovi, PhD. Funkcie vedenia fakulty sa oficiálne ujal 1. mája 2017.

Novozvolený dekan DF TU Zvolen prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. vo svojej prezentácii zámerov Drevárskej fakulty upriamil pozornosť na strategický rozvoj kľúčových oblastí – pedagogický proces, veda a výskum, ľudské zdroje, marketingové aktivity, finacovanie a hospodárenie. Podporu uplatniteľnosti absolventov DF plánuje uskutočniť aj za pomoci Zväzu spracovateľov dreva SR organizovaním kariérnych dní a veľtrhu práce, aby mali študenti možnosť získať zamestnanie alebo aspoň absolventskú prax už počas štúdia a následne ľahšie nájsť odborné technické drevárske uplatnenie.

Zdôraznil, že iba päť silných študijných odborov – Drevárstvo, Konštrukcie formou drevených stavieb, Dizajn, Ekonomika a Záchranné služby – môžu priniesť Drevárskej fakulte TU Zvolen rozvoj, úspech a prosperitu.

Na základe vládneho rozhodnutia z 8. júla 1952 zriadili vo Zvolene Vysokú školu lesnícku a drevársku (VŠLD). Lesnícku fakultu preniesli z košického pôsobenia (od roku 1949) a vysokoškolské štúdium rozdelili vo Zvolene na Lesnícku fakultu a Drevársku fakultu. Názov špecializovanej vysokej školy zmenili od roku 1992 na Technickú univerzitu vo Zvolene. Lesnícke a drevárske vysokoškolské štúdium nadväzuje predovšetkým na bohaté tradície vysokoškolského lesníckeho štúdia, ktoré sa začalo na našom území medzi prvými na svete. Prvé technické štúdium bolo v Banskej Štiavnici zriadené pred 265 rokmi. Vysokoškolské lesnícke štúdium (1807) na Slovensku má 210 rokov.

Post dekana Drevárskej fakulty na VŠLD a TU vo Zvolene zastávali:

Prof. Ing. Víťazoslav Sprock                                   1952 – 55

Prof. Dr. h. c. Ing. Jozef Palovič, DrSc.                   1955 – 66

Prof. Ing. Víťazoslav Sprock                                   1966 – 69

Doc. Ing. Alexander Poláčik, CSc.                         1969 – 72

Prof. Ing. František Krutel, CSc.                            1972 – 90

Doc. RNDr. Marián Babiak, CSc.                           1990 – 92

Prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc.                               1992 – 98

Prof. Ing. Anton Osvald, CSc.                                1998 – 2001

Doc. Ing. Štefan Barcík, PhD.                                2002 – 05

Prof. Ing. Igor Čunderlík, PhD.                                2006 – 09

Prof. Ing. Mikuláš Siklienka, PhD.                          2009 – 17

Prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD.                                od 1. 5. 2017

Foto: Rektor TU Zvolen prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. (v strede) odovzdal 25. 4. 2017 dekanský dekrét prof. Ing. Jánovi Sedliačikovi, PhD. (vľavo)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina