aktuality

Májové normy v SR prinášajú usmernenia pre interiér a stavby

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Drevena rozhledna detailVestník pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo v časti Máj 2017 prináša celkom 75 nových predpisov noriem platných v SR, 4 zmeny a jednu opravu STN.

Nové normy zamerané na stavby, drevostavby a interiérové riešenia:

• STN P CEN/TS 16663 (49 0671) • Trvanlivosť dreva a výrobkov na báze dreva. Stanovenie emisií z dreva ošetreného ochrannými prostriedkami do životného prostredia. Drevené komodity vystavené triede používania 3 (bez povrchovej úpravy, nie v kontakte s pôdou. Metóda v poloprírodných podmienkach (CEN /TS 17010: 2016

• STN EN 12608-1 (64 3222) • Profily z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC – U) na výrobu okien a dverí. Klasifikácia, požiadavky a skúšobné metódy. Časť 1: Povrchovo neupravené profily z PVC – U so svetlými povrchmi (EN 12608-1: 2016)

• STN EN ISO 4674-1 (80 0910) • Textílie povrstvené gumou alebo plastmi. Zisťovanie odolnosti proti ďalšiemu trhaniu. Časť 1: Skúšobné metódy s konštantnou rýchlosťou podľa ISO 4674-1: 2016 (EN ISO 4674-1: 2016; ISO 4674-1: 2016)

• STN EN 16282-4 (12 7041) • Zariadenie pre komerčné kuchyne. Komponenty na vetranie komerčných kuchýň. Časť 4: Výustky pre prívod a odvod vzduchu. Navrhovanie a bezpečnostné požiadavky (EN 16282-4: 2016)

• STN EN ISO 16739* (73 9001) • Dátový formát Industry Foundation Classes (IFC) pre zdieľanie dát v stavebníctve a facility managemente podľa ISO 16739: 2013* (EN ISO 16739: 2016; ISO 16739: 2013)

Norma označená * je vydaná iba na elektronickom nosiči CD-ROM a nie je vydaná tlačou!

Oprava STN

• STN 730802/Z2/03 (73 0802) Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Oprava Z2/03.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina