aktuality

Experimentálna stavba pozorovateľne vtáctva významným študentským dielom

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Ocenenie vedci za najlepsie publikacie mOcenenia za najlepší umelecký a architektonický výkon prevzali autori kľúčových vedeckých výstupov za rok 2016 od prorektora STU Bratislava prof. Ing. Mariana Peciara, PhD. Pre Fakultu architektúry STU cenu prevzala koordinátorka a odborná garantka projektu doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.

Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave stavala experimentálnu drevenú pozorovateľňu vodného vtáctva na Dunaji – Duna Bird Watching spolu s Bergen School of Architecture (Nórsko). Realizáciu uskutočnili v rámci schémy EEA – grants EHP projektu EWCC „Experimental wooden climatic chamber“. Projekt sa zrodil v Nórsku. Celkom sa na ňom podieľalo 24 študentov, 7 pedagógov i viacero dobrovoľníkov.

Drevený objekt Experimentálna pozorovateľňa vodného vtáctva DUNA postavili na Hrušovskej zdrži pri Kalinkove. Je vynikajúcou ukážkou umiestnenia drevenej konštrukcie priamo v prírodnom prostredí. Ukotvenie a postavenie lepených preglejkových nosníkov prebiehalo 8 dní s prispením manuálnej sily študentov. Objekt dlhý 13 m s hrúbkou stien 50 mm, ktoré tvoria 4 vrstvy 12 mm hrubej vodovzdornej borovicovej preglejky, zlepených z odpadového dreva.

Pozorovateľňa je prístupná verejnosti, aby mohli pozorovať zimovisko pre viaceré druhy vodného vtáctva. Zároveň tvorí odpočinkové a informačné miesto na medzinárodnej cyklistickej trase popri Dunaji. Zimujú tu najmä chocholačky a čajky čiernohlavé a je najvýznamnejším zimoviskom vtáctva v rámci celej Európy.

Projekt sme podrobne predstavili na stránkach Drevárskeho magazínu 10/2016.

Foto hore: Cenu pre FA STU prevzala doc. Veronika Kotradyová (tretia sprava)

Foto dole: Objekt experimentálnej pozorovateľne vodného vtáctva na Dunaji

DUNA Bird v Kalinkove

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina