aktuality

Ocenili prácu vysokoškolských drevárskych a lesníckych pedagógov

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

TUZVO JAK mNa počesť Dňa učiteľov odovzdal rektor Technickej univerzity Zvolen prof. Ing. Rudolf Kropil CSc. desiatim vysokoškolským pedagógom zo všetkých fakúlt Plakety J. A. Komenského ako uznanie za ich pedagogickú prácu.

Za dosiahnutú angažovanosť a podnietenie študijných výsledkov poslucháčov Drevárskej fakulty TU Zvolen rektor ocenil pedagógov:

  • Doc. Ing. Anna Danihelová, PhD., ktorá vo vednom odbore akustiky pôsobí 34 rokov
  • Doc. Ing. Juraj Detvaj, PhD. už 45 rokov prednáša budúcim drevárskym inžinierom znalosti v oblasti technológií piliarskeho spracovania dreva.

Technická univerzita Zvolen sa transformovala pred štvrťstoročím v roku 1992 z Vysokej školy lesníckej a drevárskej (VŠLD) a tento charakter si zachovala aj rozšírením do ťažiskovej oblasti: les – drevo – ekológia – environmentálna a výrobná technika.

Pri príležitosti prednášky prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku a besedy so študentmi (11.4.2017) uviedol rektor TU Zvolen Rudolf Kropil ďalšie pozoruhodné údaje. Počiatky lesníckeho a drevárskeho štúdia siahajú o štvrťtisícročie späť, keď na slovenskom území vznikalo jedno z prvých technických štúdií v Európe. V roku 1807 založili Banskú akadémiu v Banskej Štiavnici. Počas pôsobenia VŠLD vo Zvolene od roku 1952 má 26 tisíc absolventov v 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia a takmer 900 v 3. stupni štúdia. Univerzita vo Zvolene patrí medzi 7 najlepších vysokých škôl v SR a študenti získavajú poznatky v 100 študijných programoch.

Ocenenia Plaketou J. A. Komenského pre pedagógov z ostatných fakúlt:

Lesnícka fakulta

  • Prof. Ing. Valéria Messingerová, CSc.
  • Doc. Ing. Marek Fabrika, PhD.
  • Prof. Ing. Jozef Sládek, CSc.

Fakulta ekológie a environmentalistiky

  • Doc. Ing. Eva Michalková, CSc.
  • Doc. Ing. Marián Schwarz, CSc.

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

  • Doc. Ing. Ferdinand Bodnár, CSc.
  • Doc. Ing. Ľubomír Naščák, CSc.

Ústav cudzích jazykov

  • PhDr. Jana Luptáková

Foto: Spoločná fotografia ocenených pedagógov spolu s rektorom TU Zvolen prof. Rudolfom Kropilom (3. sprava)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina