aktuality

Medaily sv. Gorazda pre pedagógov

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Gorazd Palko mMinister školstva, vedy, športu a mládeže Peter Plavčan odovzdal 82 ocenení pedagógom. Tvorilo ich 26 veľkých medailí sv. Gorazda, 34 malých medailí sv. Gorazda a 22 ďakovných listov. Z 82 ocenení patria dve aj do nášho odvetvia.

Ďakovným listom zdôraznil minister dlhoročnú pedagogickú prácu a významný prínos v rozvoji odborného školstva a prípravy mládeže na povolanie riaditeľovi SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou PaedDr. Jánovi Palkovi.

Základ školy vychádza zo SOU drevárskeho v Krásne nad Kysucou, ktoré bolo na mieste pôvodného učilišťa pre závod Drevina založené v roku 1986. Do podoby SOŠ drevárskej ho transformovali v roku 2008 a do súčasnej podoby ako SOŠ drevárska a stavebná od roku 2013. Dr. Ján Palko je absolventom pôvodného učilišťa a po krátkom pôsobení vo výrobnom závode KDZ Krásno si vzdelanie doplnil maturitou v SOU drevárskom Turany a pedagogickým doktorátom. Pôsobil v SOU ako učiteľ, zástupca riaditeľa pre odborné vzdelávanie (od roku 1986) a riaditeľ združenej školy (od roku 1995 doteraz). Zameral sa aj na rozvoj profesných súťaží (stolárov, maliarov, murárov).

Malú medailu sv. Gorazda odovzdal minister prof. Ing. arch. Akad. arch. Ivanovi Petelenovi, PhD. pedagógovi Fakulty architektúry STU v Bratislave. Pri výchove budúcich dizajnérov pôsobí od roku 1978, ako vedúci Katedry interiéru a výstavníctva od roku 1997, so zmenou na Ústav interiéru a výstavníctva FA STU od roku 2007. Ocenenie zvýrazňuje významné dlhoročné pedagogické pôsobenie, vedecko-výskumné zameranie a významnú publikačnú činnosť (aj v našom časopise) v oblasti vzdelávania architektov a dizajnérov na Slovensku a v zahraničí.

Pri významnom životnom jubileu prof. Ivana Petelena (*1947) mu rektor STU prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. udelil Plaketu STU.

Foto hore: Dr. Ján Palko (vľavo) pri preberaní ministerského ocenenia

Foto dole: Prof. Ivan Petelen (vľavo) s ministrom školstva, vedy, športu a mládeže

Gorazd Petelen

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina