aktuality

Výsledky konjunkturálneho prieskumu v obchode v marci 2017

twd
twd
twd
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Indikator dovery marec17Indikátor dôvery v obchode vzrástol v marci v porovnaní s februárom o 0,4 percentuálneho bodu (p.b.) na hodnotu 9,7 vplyvom pozitívneho hodnotenia súčasných podnikateľských aktivít.

Trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace hodnotilo 86 % respondentov priaznivo, resp. bez zmien. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti sa saldo (15) zvýšilo v porovnaní s februárom o 5 p.b. Pozitívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s pohonnými hmotami a opráv motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 a 20 až 49 zamestnancami a vo všetkých regiónoch.

Úroveň zásob (7) sa medzimesačne zvýšila o 2 p.b. a 89 % respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne.

Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať 32 % respondentov (o 12 % viac ako vo februárovom prieskume), znižovanie uviedli 4 % respondentov (o 7 % menej) a stabilizovaný vývoj očakáva 64 % firiem (o 5 % menej). Výsledné saldo v tomto ukazovateli (19), sa po očistení od vplyvu sezónnosti zvýšilo o 10 p.b. Požiadavky na dodávateľov budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách a vo všetkých krajoch.

Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace boli respondenti v porovnaní s minulým mesiacom pesimistickejší, v dôsledku čoho sa marcové saldo (21) znížilo o 2 p.b. Napriek tomu pozitívne hodnotenia prevládajú vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách a podľa regiónov vo všetkých krajoch.

Vo vývoji zamestnanosti sa v porovnaní s februárom predpokladá rast, sezónne očistené saldo sa zvýšilo o 1 p.b. na hodnotu 14. Väčšina respondentov (66 %) o zmenách neuvažuje, 11 % počíta s ich znižovaním. Takmer štvrtina podnikov (23 %) očakáva zvyšovanie zamestnanosti. Zamestnancov plánujú prijímať vo všetkých sektoroch predaja okrem predaja motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 zamestnancami. Z územného hľadiska budú zamestnancov prijímať vo všetkých regiónoch okrem Banskobystrického, Trenčianskeho a Košického kraja.

Pri hodnotení očakávaného vývoja cien väčšina (84 %) oslovených predpokladá, že vývoj cien zostane nezmenený, resp. bude mať klesajúcu tendenciu (je to o 2 % viac ako v predchádzajúcom mesiaci). Rast cien očakáva 16 % respondentov (o 2 % menej ako minulý mesiac). Výsledné saldo (9) v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom kleslo o 3 p.b. Napriek tomu ceny budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem opráv motorových vozidiel, podľa veľkosti vo všetkých veľkostných skupinách a z územného hľadiska vo všetkých regiónoch.

Pri hodnotení očakávaných tržieb boli respondenti optimistickejší ako vo februári, v dôsledku čoho sa saldo (32) zvýšilo o 9 p.b. Rast tržieb predpokladajú respondenti vo všetkých sektoroch predaja, z veľkostného hľadiska vo všetkých skupinách a podľa regiónov vo všetkých krajoch.

Medzi faktory, ktoré obmedzujú rast obratu, zaradili respondenti predovšetkým konkurenciu (64 %), nízky dopyt (41 %), legislatívu (38 %) a vysoké prevádzkové náklady (33 %). Problémy so zvyšovaním obratu nemá 10 % respondentov, čo je o 1 p.b. menej ako vo februári.

Zdroj: SŠÚ

Indikator dovery marec17 big

Indikator dovery marec17 2

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina