aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – duben 2017

twd
twd
twd
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

NormyÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 4. 2017) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 3/2017

ČSN ISO 1986-1 (20 0346) • Podmínky zkoušek pro rovinné brusky s vodorovnou osou brousicího vřetene a s vratným pohybem stolu – Zkoušky přesnosti – Část 1: Stroje s délkou stolu do 1 600 mm
• ČSN EN ISO 16089 (20 0717) • Obráběcí stroje – Bezpečnost – Stacionární brusky
• ČSN EN 16974 (26 0406) • Dopravní pásy – Odolnost vroubkování ve vztahu k šířce pásu – Požadavky na zkoušení
• ČSN ISO 1496-1 (26 9343) • Kontejnery řady 1 – Technické požadavky a zkoušení – Část 1: Kontejnery pro všeobecný náklad pro všeobecné použití
• ČSN 33 2000-6 ed. 2 (33 2000) • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize
• ČSN 33 2000-6:2007 (33 2000) • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize (změna Z1)
• ČSN 33 2000-5-551 ed. 2:2010 (33 2000) • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení – Ostatní zařízení – Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení (změna A11)
• ČSN EN 60669-2-5 (35 4106) • Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 2-5: Zvláštní požadavky – Spínače a související příslušenství pro použití v elektronických systémech pro byty a budovy (HBES)
• ČSN EN 50428:2006 (35 4108) • Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Skupinová norma – Spínače a související příslušenství pro použití v elektronických systémech pro byty a budovy (HBES) (změna Z1)
• ČSN EN 131-1 ed. 2:2016 (49 3830) • Žebříky – Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry (oprava 1)
• ČSN EN 131-1+A1:2011 (49 3830) • Žebříky – Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry (oprava 1)
• ČSN EN ISO 18217 (49 6124) • Bezpečnost dřevoobráběcích strojů – Olepovací stroje poháněné řetězem
• ČSN EN ISO 4623-2 (67 3107) • Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti nitkové korozi – Část 2: Hliníkové podklady
• ČSN EN ISO 3248 (67 3110) • Nátěrové hmoty – Stanovení účinku tepla
• ČSN EN 14564 (69 9001) • Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Terminologie
• ČSN EN 14617-2 (72 1450) • Umělý kámen – Zkušební metody – Část 2: Stanovení pevnosti za ohybu
• ČSN EN 13165+A2 (72 7204) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) – Specifikace
• ČSN EN 13165+A1:2016 (72 7204) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) – Specifikace (změna Z2)
• ČSN EN 13166+A2 (72 7205) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) – Specifikace
• ČSN EN 13166+A1:2016 (72 7205) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) – Specifikace (změna Z2)
• ČSN EN ISO 16283-3 (73 0511) • Akustika – Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ – Část 3: Zvuková izolace obvodových plášťů
• ČSN 73 0532:2010 (73 0532) • Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky (změna Z3)
• ČSN EN ISO 12572 (73 0547) • Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení propustnosti vodní páry – Misková metoda
• ČSN 73 0580-1:2007 (73 0580) • Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky (změna Z2)
• ČSN EN 384 (73 1712) • Konstrukční dřevo – Stanovení charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty
• ČSN EN 14351-1+A2 (74 6075) • Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře
• ČSN EN 14351-1+A1:2011 (74 6075) • Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti (změna Z1)
• ČSN EN 13241+A2 (74 7031) • Vrata – Norma výrobku, funkční vlastnosti
• ČSN EN 13241-1+A1:2011 (74 7031) • Vrata – Norma výrobku – Část 1: Výrobky bez vlastností požární odolnosti nebo kouřotěsnosti (změna Z1)
• ČSN EN 12566-1 ed. 2 (75 6404) • Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 1: Prefabrikované septiky
• ČSN EN 12566-1:2001 (75 6404) • Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 1: Prefabrikované septiky (změna Z1)
• ČSN EN 12566-3 (75 6404) • Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod
• ČSN EN 12566-3+A2:2014 (75 6404) • Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (změna Z1)
• ČSN EN 12566-4 ed. 2 (75 6404) • Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě
• ČSN EN 12566-4:2008 (75 6404) • Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě (změna Z1)
• ČSN EN 12566-6 ed. 2 (75 6404) • Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků
• ČSN EN 12566-6:2013 (75 6404) • Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků (změna Z1)
• ČSN EN 12566-7 ed. 2 (75 6404) • Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění
• ČSN EN 12566-7:2013 (75 6404) • Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění (změna Z1)
• ČSN EN ISO 13355 (77 0646) • Obaly – Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky – Zkouška náhodnými vertikálními vibracemi
• ČSN EN ISO 19076 (79 3844) • Usně – Měření plochy usně – Elektronické metody
• ČSN EN ISO 5089:1994 (80 0064) • Textilie. Příprava laboratorních a zkušebních vzorků pro chemické zkoušky (změna Z1)
• ČSN EN 1815 (80 4433) • Pružné a laminátové podlahové krytiny – Hodnocení elektrostatických vlastností
• ČSN EN 458 (83 2111) • Chrániče sluchu – Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu – Návod
• ČSN EN ISO 13849-1 (83 3205) • Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Obecné zásady pro konstrukci

Technické normy zrušené k 1. 4 2017

• ČSN EN 60335-2-31 ed. 2 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-31: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par (platila od: březen 2004)
• ČSN EN 14528 (72 4870) • Bidety – Funkční požadavky a zkušební metody (platila od: září 2007)
• ČSN EN 13407 (72 4871) • Pisoárové mísy nástěnné – Funkční požadavky a zkušební metody (platila od: květen 2007)
• ČSN EN 14688 (72 4872) • Zdravotnětechnické zařizovací předměty – Umyvadla – Funkční požadavky a zkušební metody (platila od: červenec 2007)
• ČSN EN 12764+A1 (91 4103) • Sanitární potřeby – Požadavky pro vířivé koupací vany (platila od: srpen 2008)
• ČSN EN 13310 (91 4108) • Kuchyňské dřezy – Provozní požadavky a zkušební metody (platila od: září 2004)
• ČSN EN 14296 (91 4109) • Sanitární potřeby – Společná umývací koryta (platila od: listopad 2005)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina