aktuality

Prezentácia nového dekana Drevárskej fakulty TU Zvolen

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Prof.SedliacikAkademický senát Drevárskej fakulty Technickej univerzity Zvolen v pondelok 13.3.2017 oficiálne oznámil, že za dekana DF bol zvolený prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. na prvé funkčné obdobie štyroch rokov s účinnosťou od 1. mája 2017.

Novozvolený dekan Drevárskej fakulty prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. je absolventom Drevárskej fakulty VŠLD Zvolen v odbore Technológia dreva (1991). Po obhájení dizertačnej práce vo vednom odbore Technológia spracovania dreva získal akademický titul PhD. (2000), habilitoval sa za docenta (2004) a prezident SR ho vymenoval za profesora (2013). Pôsobí ako vedúci Katedry nábytku a drevárskych výrobkov (2015) ako profesor, garant študijného programu Manažment drevárskej a nábytkárskej výroby v odbore Drevárstvo.

Pri prezentácii zámerov Drevárskej fakulty TU Zvolen sa upriamil prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. na strategický rozvoj kľúčových oblastí – pedagogický proces, vedu a výskum, ľudské zdroje, marketingové aktivity, financovanie a hospodárenie. Pre udržanie DF vo vysoko-konkurenčnom prostredí slovenských univerzít je nevyhnutné zatraktívnenie štúdia, zavádzania on-line foriem štúdia a budovanie školy priateľskej k študentom. Jedným z cieľov dlhodobého zámeru fakulty je internacionalizácia štúdia.

Na voľbách dekana DF TU Zvolen sa prezentovali (8.3.2017) 4 kandidáti:

  • Doc. akad. soch. René Baďura
  • Ing. Mgr. Ivan Chromek, PhD.
  • Prof. RNDr. Danica Kačíková, PhD.
  • Prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD.

Dekanom Drevárskej fakulty TU Zvolen v uplynulom volebnom období bol prof. Ing. Mikuláš Siklienka, CSc.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina