aktuality

Cech kachliarov a krbárov sa oboznámil s novými normami

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Kachle mV drevostavbách a aj ostatných stavbách sa do popredia dostala požiarna bezpečnosť ich vykurovania. Výraznú úlohu zohráva Cech kachliarov a krbárov Slovenska a vykonávanie kominárskych prác. Toto všetko hodnotili sa XIV. Sneme cechu vo Veľkom Rovnom (3. – 5. marca 2017).

Prvú časť tvorilo školiaco-inštruktážne stretnutie, zamerané na prípravu a stavbu komínov, povinnosti a čistenie. Odborných staviteľov informovali o povinnostiach pri požiarnej ochrane, ktoré majú prenášať na majiteľov drevostavieb a stavieb s realizáciou kachľových pecí, krbov a šporákov. Cech má 250 členov.

Prehľad o činnosti Cechu kachliarov a krbárov Slovenska, aj nových úlohách predniesol jeho predseda Jozef Bitala. Súčasťou bolo hodnotenie tvorby normy EN 15544 z pohľadu praxe a výpočtov pri montáži uvedených vykurovacích telies. Priblížili aj postupy pri príprave a tvorby nových noriem.

Od 1.1.2017 je v platnosti nová norma STN 06 1219, zameraná na individuálne zhotovené krby na pevné palivo, s krbovými vložkami na spaľovanie dreva a drevených brikiet len s uzavretými prikladacími dvierkami.

Krby a kachle musia mať moderný inovatívny dizajn pre súčasný charakter interiéru drevostavieb a stavieb. Z vlaňajších dizajnových riešení zaujal prototyp kachieľ na drevo Dynamik a riešenia otočnej pece Toledo a Atika. Autormi dizajnu sú docenti Drevárskej fakulty TU Zvolen René Baďura a Marián Ihring.

Piecka Toledo má samozatváracie sklenené dvierka, treba ju umiestniť do stredu miestnosti s tým, že dvierka sa dajú otáčať o 360°.

Foto hore: Kachle na drevo Dynamik vynikajú požiarnou bezpečnosťou

Foto dole: Otočná piecka Toledo (v strede) a Atika s povrchovou úpravou steel (vľavo) a bielym keramickým obkladom (vpravo)

Kachle 2

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina