aktuality

Biomasa a biopalivá

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Drevo Biomasa2Vykurovacia sezóna končí. Nové normy – publikované v časti Ponuka STN, ich zmien a opráv vo Vestníku ÚNMS SR za mesiac marec 2017 zverejňuje 149 nových noriem, 2 opravené normy a 4 zmeny doterajších noriem.

Z prehľadu nových noriem zameraných na spracovanie dreva uvádzame:

• STN EN 599-2 (49 0664) • Trvanlivosť dreva a výrobkov na báze dreva. Požiadavky na ochranné prostriedky na drevo stanovené biologickými skúškami. Časť 2: Označovanie (EN 599-2: 2016)

• STN EN 14351-1+A2 (74 6180) • Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné vlastnosti. Časť 1: okná a vonkajšie dvere (EN 14351-1: 2016 +A2: 2016)

• STN EN 13241+A2 (74 6610) • Brány a vráta. Norma na výrobky, funkčné vlastnosti (EN 13241: 2003 +A2: 2016)

• STN EN 14749 (91 0404) • Nábytok. Bytové a kuchynské úložné jednotky a kuchynské pracovné dosky. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy (EN 14749: 2016)

• STN EN 12520 (91 0508) • Nábytok. Pevnosť, trvanlivosť a bezpečnosť. Požiadavky na bytový sedací nábytok (EN 12520: 2015)

• STN EN 12521 (91 0508) • Nábytok. Pevnosť, trvanlivosť a bezpečnosť. Požiadavky na bytové stoly (EN 12521: 2015)

• STN EN 1815 (91 7831) • Pružné a laminátové dlážkoviny. Hodnotenie elektrostatických vlastností (EN 1815: 2016)

Normy pre biomasu a biopalivá:

• STN EN ISO 18847 (65 7420) • Tuhé biopalivá. Stanovenie objemovej hmotnosti peliet a brikiet podľa ISO 18847: 2016 (EN ISO 18847: 2016; ISO 18847: 2016)

• STN EN ISO 18846 (65 7420) • Tuhé biopalivá. Stanovenie obsahu jemných častíc v peletách podľa ISO 18846: 2016 (EN ISO: 18846: 2016; ISO 18846: 2016)

• STN EN 16751 (65 9806) • Výrobky založené na biomase. Kritériá trvalej udržateľnosti (EN 16751: 2016)

• STN EN 16848 (65 9807) • Výrobky založené na biomase. Požiadavky na oznamovanie charakteristík medzi podnikmi použitím údajových listov (EN 16848: 2016)

Požiarna odolnosť výrobkov do stavby:

• STN EN 15269-5+A1 (92 0223) • Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov ich stavebného kovania. Časť 5: Požiarna odolnosť zasklených otočných dverových zostáv so závesmi alebo čapmi s kovovou rámovou konštrukciou (EN 15269-5: 2014+ A1: 2016)

Opravy STN

• STN EN 62841-3-9/ AC (36 1560) • Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojné zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-9: Osobitné požiadavky na prenosné pokosové píly. Oprava AC (EN 62841-3-9: 2015/AC Sept.: 2016, IEC 62841-3-9: 2014/ COR-2: 2016)

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina