aktuality

Konjunkturální průzkum – únor 2017

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Konjunkturalni pruzkum 2017Celková důvěra v domácí ekonomiku se v únoru snížila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) oproti lednu poklesl o 1,2 bodu. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně také snížil o 1,1 bodu a indikátor důvěry spotřebitelů poklesl o 1,8 bodu. Ve srovnání s únorem 2016 jsou však všechny tři ukazatele vyšší.

Důvěra v ekonomiku se v průmyslu v únoru znovu snížila. Indikátor důvěry poklesl o 1,5 bodu na hodnotu 96,5. Podnikatelé zhodnotili současnou celkovou ekonomickou situaci průmyslových podniků v porovnání s lednem jako téměř neměnnou. Současná celková i zahraniční poptávka zůstala oproti minulému měsíci na stejné úrovni. Stav zásob hotových výrobků se v průmyslových podnicích podle výsledků posledního konjunkturálního průzkumu také nezměnil. Očekávání podniků v průmyslu jsou v únoru mírně pesimistická. Respondenti například v příštích třech měsících předpokládají snížení tempa růstu výrobní činnosti při zachování stávajícího stavu zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou sice vyšší, ale pro období příštích šesti měsíců nepředpokládají podnikatelé v průmyslu oproti lednu výraznější změny. V meziročním srovnání je důvěra v odvětví průmyslu na stejné úrovni.

Celková důvěra podnikatelů v odvětví stavebnictví se v únoru zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 4,7 bodu na hodnotu 79,7. Současná celková ekonomická situace stavebních podniků je podle výsledků aktuálního konjunkturálního průzkumu lepší, než tomu bylo v lednu. Poptávka po stavebních pracích se však v únoru meziměsíčně nezměnila. Respondenti sice očekávají v krátkodobém výhledu příštích tří měsíců mírnější pokles tempa stavební činnosti, ale zároveň začínají uvažovat o růstu zaměstnanosti. Podnikatelé ve stavebnictví i v souvislosti s nadcházející stavební sezónou očekávají v porovnání s lednem výrazné zlepšení vývoje ekonomické situace v období příštích tří i šesti měsíců. Vyšší důvěra v odvětví stavebnictví v tomto měsíci však stále zdaleka nedosáhla hodnot z února loňského roku.

V odvětví obchodu se v únoru důvěra podnikatelů meziměsíčně velmi mírně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 0,3 bodu na hodnotu 104,0. Zástupci obchodních podniků zhodnotili současnou celkovou ekonomickou situaci svých firem v porovnání s lednem o něco hůře. Stav zásob zboží na skladech se téměř nezměnil. Podnikatelé v obchodě ve výhledu vývoje ekonomické situace podniků v příštích třech měsících neočekávají výrazné změny, ale pro období příštích šesti měsíců jsou jejich očekávaní vyšší. Meziročně je celková důvěra v obchodě vyšší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra v ekonomiku v únoru meziměsíčně snížila o 1,4 bodu na hodnotu 96,0. Podnikatelé ve službách zhodnotili svou současnou celkovou ekonomickou situaci o něco lépe, než tomu bylo v lednu. Hodnocení únorové poptávky se ale snížilo, její očekávání pro příští tři měsíce se téměř nezměnila. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se z pohledu podniků ve službách téměř nezměnila, pro období příštích šesti měsíců se mírně snížila. Oproti únoru 2016 je ale důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb vyšší.

Důvěra spotřebitelů v ekonomiku se v únoru snížila. Indikátor spotřebitelské důvěry oproti lednu poklesl o 1,8 bodu na hodnotu 108,2. Z aktuálního průzkumu mezi respondenty vyplynulo, že se zvýšily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace v příštích dvanácti měsících. Obavy spotřebitelů z jejich vlastní finanční situace se meziměsíčně nezměnily. V porovnání s lednem mají spotřebitelé v úmyslu spořit o něco méně. Obavy ze zvýšení nezaměstnanosti se téměř nezměnily. Obavy z růstu cen se v únoru po výrazně vyšším růstu v minulém měsíci téměř nezměnily. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů vyšší.

Zdroj: ČSÚ

Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (2008–2017)

Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (1998–2017)

Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (2006–2017)

Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2006–2017)

Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina