aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – březen 2017

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Normy 01Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 3. 2017) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 2/2017

ČSN ISO 16063-1:2000 (01 1417) • Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů – Část 1: Základní pojetí (změna Amd.1)
• ČSN ISO 1996-1 (01 1621) • Akustika – Popis, měření a hodnocení hluku prostředí – Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení
• ČSN EN 16825 (14 2742) • Chlazené skladovací skříně a vitríny pro profesionální použití – Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky
• ČSN ISO 5048:1994 (26 3102) • Zařízení pro plynulou dopravu nákladů – Pásové dopravníky s nosnými válečky – Výpočet výkonu a tahových sil (oprava 1)
• ČSN EN ISO 3691-1:2016 (26 8812) • Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů (oprava 1)
• ČSN EN ISO 3691-5:2016 (26 8812) • Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 5: Ruční vozíky (oprava 1)
• ČSN ISO 668:2015 (26 9341) • Kontejnery řady 1 – Třídění, rozměry a brutto hmotnosti (změna Amd.1)
• ČSN ISO 668:2015 (26 9341) • Kontejnery řady 1 – Třídění, rozměry a brutto hmotnosti (změna Amd.2)
• ČSN EN 61851-1 ed. 2:2011 (34 1590) • Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením – Část 1: Všeobecné požadavky (změna Z1)
• ČSN EN 61058-1-1 (35 4107) • Spínače pro spotřebiče – Část 1-1: Požadavky na mechanické spínače
• ČSN EN 61058-1-2 (35 4107) • Spínače pro spotřebitele – Část 1-2: Požadavky na elektronické spínače
• ČSN 36 0340-2 IEC 61-2:1992 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 2: Objímky (změna Z43)
• ČSN 36 0340-3 IEC 61-3:1990 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 3: Kalibry (změna Z44)
• ČSN 36 0340-1 IEC 61-1:1990 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 1: Patice pro zdroje světla (změna Z45)
• ČSN EN 62841-3-9:2016 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily (oprava 1)
• ČSN EN 1866-1:2008 (38 9161) • Pojízdné hasicí přístroje – Část 1: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody (oprava 1)
• ČSN EN 16831 (47 2012) • Zemědělské a lesnické stroje a traktory – Bezpečnost – Formát pro hlášení nehod
• ČSN EN 350 (49 0081) • Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Zkoušení a klasifikace odolnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva proti biologickým činitelům
• ČSN EN 49-1 (49 0693) • Ochranné prostředky na dřevo – Zjišťování ochranné účinnosti proti Anobium punctatum (De Geer) pozorováním kladení vajíček a přežití larev – Část 1: Povrchová ochrana (Laboratorní metoda)
• ČSN EN 47 (49 0695) • Ochranné prostředky na dřevo – Stanovení hranice účinnosti proti larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) – (Laboratorní metoda)
• ČSN P CEN/TS 14758-2 (64 6433) • Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Polypropylen s minerálními modifikátory (PP-MD) – Část 2: Návod pro posuzování shody
• ČSN EN 204 (66 8503) • Klasifikace termoplastických lepidel na dřevo pro nekonstrukční aplikace
• ČSN EN 205 (66 8508) • Lepidla – Lepidla na dřevo pro nekonstrukční aplikace – Stanovení pevnosti ve smyku při tahovém namáhání přeplátovaných spojů
• ČSN EN 12765 (66 8523) • Klasifikace reaktoplastických lepidel na dřevo pro nekonstrukční aplikace
• ČSN EN ISO 15148:2004 (73 0314) • Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení nasákavosti částečným ponořením (změna A1)
• ČSN EN ISO 10140-1 (73 0511) • Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky
• ČSN EN 12608-1 (74 6707) • Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří – Klasifikace, požadavky a zkušební metody – Část 1: Povrchově neupravené profily z PVC-U se světlými povrchy
• ČSN P CEN/TS 14237 (80 4110) • Textilie pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb
• ČSN EN 13251 (80 6151) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při zemních pracích, v základových a opěrných konstrukcích
• ČSN EN 13251+A1:2016 (80 6151) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při zemních pracích, v základových a opěrných konstrukcích (změna Z1)
• ČSN EN 13252 (80 6152) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech
• ČSN EN 13252+A1:2016 (80 6152) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech (změna Z1)
• ČSN EN 13257 (80 6157) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů
• ČSN EN 13257+A1:2015 (80 6157) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů (změna Z1)
• ČSN EN 13265 (80 6158) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů
• ČSN EN 13265+A1:2016 (80 6158) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů (změna Z1)
• ČSN EN 1102 (80 6311) • Textilie – Hořlavost – Záclony a závěsy – Podrobný postup pro stanovení šíření plamene u svisle umístěných vzorků
• ČSN EN ISO 14123-1 (83 3230) • Bezpečnost strojních zařízení – Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením – Část 1: Zásady a specifikace pro výrobce strojních zařízení
• ČSN P CEN/TS 16976 (83 5733) • Venkovní ovzduší – Stanovení početní koncentrace částic ve venkovním ovzduší
• ČSN EN 16789 (83 5738) • Kvalita ovzduší – Biomonitoring s použitím vyšších rostlin – Metoda standardizované expozice tabáku

Technické normy zrušené k 1. 3. 2017

• ČSN EN 124 (13 6301) • Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Konstrukční zásady, zkoušení, označování, řízení jakosti (platila od: únor 1996)
• ČSN EN 60695-10-2 (34 5615) • Zkoušení požárního nebezpečí – Část 10-2: Nadměrné teplo – Zkouška kuličkou (platila od: červenec 2004)
• ČSN EN 60695-2-11 (34 5615) • Zkoušení požárního nebezpečí – Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou – Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou (platila od: listopad 2001)
• ČSN EN 997 ed. 2 (72 4860) • Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou (platila od: červenec 2012)
• ČSN EN 12183 (84 1021) • Ručně poháněné vozíky – Požadavky a metody zkoušení (platila od: duben 2010
• ČSN EN 12184 (84 1022) • Elektricky poháněné vozíky, skútry a jejich nabíjecí zařízení – Požadavky a metody zkoušení (platila od: duben 2010)
• ČSN EN 14055 (91 4640) • Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry (platila od: červenec 2011)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina