aktuality

Komunikácia o riešení závažných tém pokračuje

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

ZSDSR LESYSR 022017 1mPotom, ako v závere minulého kalendárneho roka vyslovil Zväz spracovateľov dreva SR (ZSD SR) nespokojnosť so zdĺhavým riešením problémov drevárov zo strany ich lesníckych partnerov sa situácia výrazne zlepšila.

Hneď na úvod januára sa uskutočnilo prvé konzultačné stretnutie na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, na ktorom sa partneri vzájomne dohodli na pravidelných mesačných pracovných rokovaniach. ZSD SR sa dlhodobo usiluje o nastolenie transparentných a korektných vzťahov so svojím strategickým partnerom, ktorým sú LESY SR, š.p. tak, aby to bolo v prospech všetkých drevospracujúcich subjektov na Slovensku a tým aj v prospech rozvoja lesnícko-drevárskeho komplexu SR.

„Oceňujem výsledky druhého pracovného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v piatok 17. februára 2017, povedal Ing. Igor Patráš, prezident Zväzu spracovateľov dreva SR a dodal, že za veľmi zásadnú považuje informáciu Ing. Mariana Staníka, generálneho riaditeľa LESY SR, š.p., podľa ktorého štátny podnik začal pripravovať v roku 2017 princípy na uzatváranie strednodobých zmlúv pre drevospracovateľské subjekty, aby ich mohli uzatvárať v roku 2018.

Na stretnutí sa predstavitelia drevárov a lesníkov dohodli aj na tom, že budú pokračovať v intenzívnej spolupráci pri presadzovaní troch princípov, ktoré ZSD SR považuje za kľúčové v nastolení poriadku na trhu s drevom:

–    transparentný trh s drevom
–    rovnocenný prístup k drevnej surovine na základe objemu spracovaného dreva
–    strednodobé a dlhodobé zmluvy pre spracovateľov dreva

Drevári sú presvedčení, že pravidelné pracovné konzultácie pomôžu vyriešiť a odstrániť nedorozumenia brániace v napĺňaní zámeru, ktorý deklaruje aj Vládny program na roky 2016–2021. ZSD SR sa aktívne podieľa na napĺňaní princípov Akčného plánu Národného programu využitia potenciálu dreva, ktorý prijala vláda 21. 8. 2013 a prostredníctvom účinkovania v Lesnícko–drevárskej rade pri MPRV SR chce v spolupráci s ďalšími účastníkmi akcelerovať rozvoj lesnícko–drevárskeho komplexu na Slovensku.

Zdroj: TS ZSD SR

Foto: Na rokovaní sa zúčastnili (zľava): Ing. Milan Benco, viceprezident ZSD SR, Ing. Igor Patráš, prezident ZSD SR, Ing. Ján Báťka, podpredseda DS ZSD SR, Ing. Ingrid Benčová, konateľka Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. Liptovský Hrádok. Oproti sedia: Ing. Marian Staník, generálny riaditeľ LESY SR, š.p. a po jeho ľavej ruke Ing. Július Papán, obchodný riaditeľ LESY SR, š.p.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina