aktuality

Výsledky konjunkturálneho prieskumu v obchode v januári 2017

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Indikator dovery december16Indikátor dôvery v obchode klesol v januári v porovnaní s decembrom o 0,3 percentuálneho bodu (p.b.) na hodnotu 14 vplyvom negatívneho hodnotenia očakávaných podnikateľských aktivít.

Trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace hodnotilo 86 % respondentov priaznivo, resp. bez zmien. Saldo (17) po očistení údajov od vplyvu sezónnosti sa v porovnaní s decembrom nezmenilo. Pozitívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s pohonnými hmotami a opravami motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 a 20 až 49 zamestnancami a vo všetkých regiónoch.

Úroveň zásob (5) medzimesačne klesla o 1p.b. a 88 % respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne.

Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať 22 % respondentov (nezmenený stav), keď znižovanie uviedlo 18 % respondentov (o 4 % menej) a stabilizovaný vývoj očakáva 60 % firiem (o 4 % viac). Výsledné saldo v tomto ukazovateli (18), sa po očistení od vplyvu sezónnosti znížilo o 3 p.b. Požiadavky na dodávateľov budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s pohonnými hmotami a ostatným tovarom, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 a 20 až 49 zamestnancami a vo všetkých krajoch okrem Banskobystrického a Bratislavského.

Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace boli respondenti v porovnaní s minulým mesiacom pesimistickejší, v dôsledku čoho sa decembrové saldo (30) znížilo o 2 p.b. Napriek tomu pozitívne hodnotenia prevládajú vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s pohonnými hmotami a ostatným tovarom, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 20 až 49 zamestnancami a podľa regiónov vo všetkých krajoch.

Vo vývoji zamestnanosti sa v porovnaní s decembrom predpokladá pokles, sezónne očistené saldo sa znížilo o 5 p.b. na hodnotu 14. Väčšina respondentov (706 %) o zmenách neuvažuje, 7 % počíta s ich znižovaním a 17 % očakáva zvyšovanie zamestnanosti. Zamestnancov plánujú prijímať vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s ostatným tovarom, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 zamestnancami. Z územného hľadiska budú zamestnancov prijímať v Bratislavskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji.

Pri hodnotení očakávaného vývoja cien väčšina (84 %) oslovených predpokladá, že vývoj cien zostane nezmenený, resp. bude mať klesajúcu tendenciu (je to o 1 % viac ako v predchádzajúcom mesiaci). Rast cien očakáva 16 % respondentov (o 1 % menej ako minulý mesiac). Výsledné saldo (12) je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vyššie o 2 p.b. Ceny budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s ostatným tovarom a opravami motorových vozidiel, podľa veľkosti vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 zamestnancami a z územného hľadiska vo všetkých regiónoch.

Pri hodnotení očakávaných tržieb boli respondenti pesimistickejší ako v decembri, v dôsledku čoho sa saldo (22) znížilo o 6 p.b. Pokles tržieb predpokladajú respondenti vo všetkých činnostiach okrem maloobchodu s potravinami, z veľkostného hľadiska v podnikoch s 20 až 99 zamestnancami a podľa regiónov v Banskobystrickom a Bratislavskom kraji.

Medzi faktory, ktoré obmedzujú rast obratu, zaradili respondenti predovšetkým konkurenciu (66 %), nízky dopyt (41 %), legislatívu (39 %) a vysoké prevádzkové náklady (36 %). Problémy so zvyšovaním obratu nemá 10 % respondentov, čo je o 1 p.b. menej ako v decembri.

Zdroj: SŠÚ

Indikator dovery januar17 big

Indikator dovery januar17 2

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina