aktuality

Čalúnnikov zapájajú do duálneho vzdelávania

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Calunik1SOŠ drevárska vo Zvolene má na duálne vzdelávanie pre školský rok 2017/18 predbežne prihlásených na štúdium 21 stolárov a 6 čalúnnikov. Už viac rokov nebol žiadny záujem o získanie výučného listu budúcich čalúnnikov.

Záujem prebudila firma Lind Mobler Slovakia Krupina. Pre svoje pracoviská potrebujú duálne vzdelávať čalúnnikov a šičky. Nedarí sa jej však získavať záujemcov s remeselnými zručnosťami. Majú vypracovaný vlastný vzdelávací program. Je to však dlhodobý proces a zatiaľ neprináša potrebnú úspešnosť.

Duálne vzdelávanie v SR zabezpečujú formou teórie v strednej odbornej škole, praktické vyučovanie prebieha v závode. Veľkou výhodou je zaradenie priamo na pracoviská, kde môžu v budúcnosti pracovať. Výrobná firma ponúka aj stabilné zamestnanie.

Lind Mobler Slovakia potrebuje cez duálne vzdelávanie 8 miest pre budúcich čalúnnikov. Predbežne sa prihlásilo len 5 deviatakov. Rodičia nevedú deti k remeselníckym povolaniam. Školy, ich zriaďovatelia a ani štát nemajú dosah na ovplyvnenie ich myslenia a nemôžu ich presvedčiť výraznými finančnými výhodami. Čalúnnikov potrebuje aj ďalšia výrobná firma Eilersen Production Slovakia Veľký Krtíš.

SOŠ drevárska vo Zvolene plánuje v budúcom školskom roku 2017/18 vzdelávať okrem čalúnnikov aj 8 stolárov formou duálneho systému. Zmluvy ponúkajú výrobné firmy v rámci regiónu:
– Makrowin, s.r.o., Detva
– Ján Petrinec NIKA, Detva
– Mintal, s.r.o., Sielnica
– Trendwood – twd, s.r.o., Banská Bystrica

Záujemca o duálne vzdelávanie musí absolvovať vstupný rozhovor vo výrobnej firme. Ak sa firma kladne vyjadrí – vydá potvrdenie pre vstup do systému duálneho vzdelávania. Potvrdenie priloží firma k prihláške deviataka, ktorý sa hlási o štúdium na strednej odbornej škole realizujúcej duálne vzdelávanie.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina