aktuality

Zamestnávateľ musí odovzdať doklady do troch dní

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

ChripkaPráceneschopnosť musí byť presne zaznamenaná. Ťarcha platby za prvých 10 dní je v evidencii zamestnávateľa. Sociálnej poisťovni musí zamestnávateľ ďalšiu práceneschopnosť oznámiť najneskôr do troch dní.

Ak je zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného, zamestnávateľ je povinný postúpiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne II. diel potvrdenia o dočasnej práceneschopnosti – do troch dní od 10. dňa trvania dočasnej PN.

V prípade nedodržania zákonom stanovenej lehoty môže zamestnávateľ spôsobiť:

  • omeškanie výplaty nemocenského zamestnancovi
  • pokutu zamestnávateľovi za nesplnenie povinnosti, výšku určí Sociálna poisťovňa

Ak pracovný pomer zanikne zamestnancovi počas trvania prvých 10 dní dočasnej práceneschopnosti, zamestnávateľ je aj vtedy povinný doručiť II. diel potvrdenia o PN do troch dní od zániku nemocenského poistenia. Sociálna poisťovňa formálne ukončí pracovný pomer k stanovenému dátumu.

Živnostníci a SČZO musia II. diel potvrdenia o dočasnej práceneschopnosti doručiť hneď v prvý deň platnosti.

Ošetrovné počas chrípky

V súvislosti s chrípkovými ochoreniami rodičia detí využívajú ospravedlnenie za neúčasť v práci na ošetrovné. Túto dávku môže rodič dostávať iba 10 kalendárnych dní. O ošetrenie detí požiada rodič, ktorému trvá nemocenské poistenie. Začne podaním I. dielu žiadosti o ošetrovné, ktoré mu vystaví pediater. Tento I. diel musí ihneď odoslať do Sociálnej poisťovne:

  • zamestnanec prostredníctvom zamestnávateľa, ktorý ho pred odoslaním potvrdí
  • SČZO a dobrovoľne poistený ho ihneď doručí do poisťovne podľa miesta bydliska

Po skončení ošetrovného a celodennej starostlivosti treba odoslať II. diel potvrdenia o ošetrovaní člena rodiny do Sociálnej poisťovne.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina