aktuality

Konjunkturální průzkum – leden 2017

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Konjunkturalni pruzkum 2017Celková důvěra v domácí ekonomiku se v lednu téměř nezměnila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) oproti prosinci velmi mírně vzrostl o 0,1 bodu. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně velmi mírně snížil o 0,1 bodu, naopakindikátor důvěry spotřebitelů se zvýšil o 1,3 bodu. Ve srovnání s lednem 2016 jsou souhrnný indikátor důvěry a indikátor důvěry podnikatelů vyšší, zatímco indikátor důvěry spotřebitelů zůstává na stejné úrovni.

průmyslu se v lednu důvěra podnikatelů meziměsíčně mírně snížila o 0,7 bodu na hodnotu 98,0.Podnikatelé zhodnotili svou současnou celkovou ekonomickou situaci oproti minulému měsíci jako téměř neměnnou. Současná celková i zahraniční poptávka se oproti prosinci snížila. Stav zásob hotových výrobků v průmyslových podnicích se meziměsíčně mírně zvýšil. Hlavní bariérou růstu produkce je stále nedostatečná poptávka, uvádí ji téměř 36 % vykazujících jednotek, avšak významně roste i počet podniků, které znepokojuje nedostatek mnohdy kvalifikovaných zaměstnanců. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce zvýšení tempa růstu výrobní činnosti a rovněž zaměstnanosti. Z hlediska vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou podnikatelé v průmyslu oproti prosinci o něco pesimističtější, neboť jejichočekávání se v tomto ohledu snížila. I přes mírný lednový pesimismus je důvěra      v odvětví průmyslu v meziročním srovnání stále na vyšší úrovni.

Ve zpracovatelském průmyslu se využití výrobních kapacit v lednu v mezičtvrtletním srovnání mírně snížilo a dosáhlo 84,4 %. Podnikatelé odhadujízajištění práce zakázkami na 8,5 měsíce, což je více než v předchozím čtvrtletí.

Celková důvěra podnikatelů v odvětví stavebnictví se v lednu meziměsíčně nezměnila a zůstala na hodnotě 75,0. Stavební podniky zhodnotily svou současnou ekonomickou situaci téměř stejně jako v prosinci. Poptávka po stavebních pracích se v lednu z pohledu podnikatelů meziměsíčně mírně zvýšila. Respondenti sice očekávají v krátkodobém výhledu příštích tří měsíců růst tempa stavební činnosti, ale zároveň uvažují o mírném snížení počtu zaměstnanců. Zástupci stavebních podniků dále očekávají zhoršení vývoje ekonomické situace v období příštích tří měsíců, pro období příštích šesti měsíců jsou jejich vyhlídky téměř neměnné. Oproti lednu minulého roku je důvěra v odvětví stavebnictví stále na nižší úrovni.

Indikátor důvěry v odvětví obchodu se v lednu oproti prosinci zvýšil o 4,2 bodu na hodnotu 104,3. Současná celková ekonomická situace byla v meziměsíčním srovnání obchodními podniky zhodnocena lépe. Zásoby zboží se nezměnily. Podnikatelé v obchodě jsou výrazně optimističtější ve výhledu vývoje jejich ekonomické situace v příštích třech i šesti měsících. Celkově je důvěra v obchodě oproti minulému roku také vyšší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra podnikatelů v lednu meziměsíčně mírně snížila o 0,3 bodu na hodnotu 97,4. Současná celková ekonomická situace se z pohledu podniků ve službách vyvíjela téměř stejně jako v prosinci. Hodnocení lednové poptávky se také téměř nezměnilo, ovšem očekávání pro příští tři měsíce se mírně snížila. Podnikatelé ve službách očekávají zlepšení vývoje celkové ekonomické situace v období příštích tří i šesti měsíců. Meziročně je důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb vyšší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se v lednu meziměsíčně zvýšil o 1,3 bodu na hodnotu 110,0. Z průzkumu mezi spotřebiteli vyplynulo, že se jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace pro příštích dvanáct měsíců v meziměsíčním srovnání téměř nezměnily. Obavy z jejich vlastní finanční situace se také téměř nezměnily. Oproti prosinci mají spotřebitelé v úmyslu více spořit. Obavy spotřebitelů ze zvýšení nezaměstnanosti se v lednu nezměnily. Spotřebitelé se domnívají, že v příštím roce budou výrazněji růst ceny a jejich obavy se tak v porovnání s prosincem zvýšily. Meziročně je důvěra spotřebitelů na stejné úrovni.

Zdroj: ČSÚ

Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry (2008–2017)

Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry (1998–2017)

Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2006–2017) – bazické indexy

Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2006–2017)

Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání

Graf 4 Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu

Graf 5 Bariéry růstu produkce v průmyslu

Graf 6 Bariéry růstu ve stavebnictví

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina