aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – únor 2017

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Normy2Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 2. 2017) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 1/2017

• ČSN ISO 13373-2 (01 1440) • Monitorování stavu a diagnostika strojů – Monitorování stavu vibrací – Část 2: Zpracování, analýza a prezentace vibračních dat
• ČSN ISO 13373-3 (01 1440) • Monitorování stavu a diagnostika strojů – Monitorování stavu vibrací – Část 3: Návod pro vibrační diagnostiku
• ČSN ISO 21940-12 (01 1449) • Vibrace – Vyvažování rotorů – Část 12: Postupy a tolerance pro rotory v pružném stavu
• ČSN EN ISO 3691-6:2016 (26 8812) • Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob (oprava 1)
• ČSN EN 61009-1 ed. 3:2013 (35 4182) • Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) – Část 1: Obecná pravidla (změna A12)
• ČSN 35 4185:2016 (35 4185) • Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou nebo bez vestavěné nadproudové ochrany pro zásuvky pro domovní a podobné použití (změna Z1)
• ČSN EN 50242 ed. 3 (36 1060) • Elektrické myčky nádobí pro domácnost – Metody měření funkce
• ČSN EN 50242 ed. 2:2008 (36 1060) • Elektrické myčky nádobí pro domácnost – Metody měření funkce (změna Z1)
• ČSN EN 50193-1 ed. 2 (36 1060) • Elektrické průtokové ohřívače vody – Metody měření funkce – Část 1: Obecné požadavky
• ČSN EN 50193-1:2013 (36 1060) • Elektrické průtokové ohřívače vody – Část 1: Obecné požadavky (změna Z1)
• ČSN EN 50194-2:2007 (37 8370) • Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách – Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech – Dodatečné zkušební metody a funkční požadavky (změna A1)
• ČSN EN 12735-1 (42 1525) • Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové pro klimatizaci a chlazení – Část 1: Trubky pro potrubní systémy
• ČSN EN 12735-2 (42 1525) • Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové pro klimatizaci a chlazení – Část 2: Trubky pro zařízení
• ČSN EN 46-1 (49 0694) • Ochranné prostředky na dřevo – Stanovení preventivního účinku proti čerstvě vylíhlým larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) – Část 1: Aplikace povrchovou ochranou (laboratorní metoda)
• ČSN EN 46-2 (49 0694) • Ochranné prostředky na dřevo – Stanovení preventivního účinku proti čerstvě vylíhlým larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) – Část 2: Účinek proti vajíčkům (laboratorní metoda)
• ČSN EN 13598-2 (64 6432) • Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) – Část 2: Specifikace pro vstupní a revizní šachty
• ČSN P CEN/TS 16969 (67 2017) • Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Hodnocení uzavření čelních ploch dřeva
• ČSN EN ISO 4629-1 (67 3041) • Pojiva pro nátěrové hmoty – Stanovení hydroxylového čísla – Část 1: Titrační metoda bez použití katalyzátoru
• ČSN EN ISO 4629-2 (67 3041) • Pojiva pro nátěrové hmoty – Stanovení hydroxylového čísla – Část 2: Metoda s použitím katalyzátoru
• ČSN EN 12488 (70 1099) • Sklo ve stavebnictví – Doporučení pro zasklívání – Zásady montáže pro svislá a šikmá zasklení
• ČSN EN 14179-1 (70 1575) • Sklo ve stavebnictví – Prohřívané tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo – Část 1: Definice a popis
• ČSN EN 16687 (72 8000) • Stavební výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Terminologie
• ČSN EN 1991-1-3 NA ed. A (73 0035) • National Annex – Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-3: General actions – Snow loads (Národní příloha – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem)
• ČSN EN 14358 (73 1705) • Dřevěné konstrukce – Výpočet a ověřování charakteristických hodnot
• ČSN EN 16784 (73 2864) • Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Stanovení dlouhodobého chování spojovacích prostředků kolíkového typu s povlakem a bez povlaku
• ČSN EN 16497-1 (73 4217) • Komíny – Betonové systémové komíny – Část 1: Otevřené (nevyvážené) aplikace
• ČSN EN 1628+A1 (74 6002) • Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení
• ČSN EN 1629+A1 (74 6003) • Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení
• ČSN EN 1630+A1 (74 6004) • Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o vloupání
• ČSN EN 16361+A1 (74 7041) • Motoricky ovládané dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Dveře, s výjimkou otočných, původně určené k montáži s motorickým ovládáním, bez vlastností požární odolnosti a kouřotěsnosti
• ČSN EN 16361:2014 (74 7041) • Motoricky ovládané dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Dveře, s výjimkou otočných, původně určené k montáži s motorickým ovládáním, bez vlastností požární odolnosti a kouřotěsnosti (změna Z1)
• ČSN EN 13119 (74 7200) • Lehké obvodové pláště – Terminologie
• ČSN EN ISO 13850 (83 3311) • Bezpečnost strojních zařízení – Funkce nouzového zastavení – Zásady pro konstrukci
• ČSN EN ISO 9241-920 (83 3582) • Ergonomie systémových interakcí člověka – Část 920: Směrnice pro dotykové a vizuální interakce
• ČSN EN ISO 16993 (83 8225) • Tuhá biopaliva – Přepočet výsledků analýz pro různé stavy biopaliv
• ČSN EN ISO 16994 (83 8226) • Tuhá biopaliva – Stanovení obsahu celkové síry a celkového chloru
• ČSN EN 1729-1 (91 1710) • Nábytek – Židle a stoly pro vzdělávací instituce – Část 1: Funkční rozměry
• ČSN EN 1729-2+A1 (91 1710) • Nábytek – Židle a stoly pro vzdělávací instituce – Část 2: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
• ČSN EN 14527 (91 4111) • Vany pro sprchové kouty pro domácí použití
• ČSN EN 14527+A1: 2011 (91 4111) • Vany pro sprchové kouty pro domácí použití (změna Z1)
• ČSN EN 16790 (96 1525) • Ochrana kulturního dědictví – Komplexní ochrana před škůdci

Technické normy zrušené k 1. 2. 2017

• ČSN 33 0340 (33 0340 • Elektrotechnické předpisy. Ochranné kryty elektrických zařízení a předmětů (platila od: duben 1987)
• ČSN 33 2350 (33 2350) • Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická zařízení ve ztížených klimatických podmínkách (platila od: říjen 1982)
• ČSN 33 2540 (33 2540) • Elektrotechnické předpisy. Skladovací technika. Elektrické vybavení (platila od: září 1992)
• ČSN 33 3060 (33 3060) • Elektrotechnické předpisy. Ochrana elektrických zařízení před přepětím (platila od: duben 1983)
• ČSN EN 13561+A1 (74 6034) • Vnější clony – Funkční a bezpečnostní požadavky (platila od: červen 2009)
• ČSN EN 13659+A1 (74 6035) • Okenice – Funkční a bezpečnostní požadavky (platila od: červen 2009)
• ČSN 91 0211 (91 0211) • Nábytek. Zkouška odolnosti proti změnám klimatických podmínek (platila od: únor 1987)
• ČSN EN 14749 (91 0240) • Bytový a kuchyňský úložný nábytek a pracovní desky – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (platila od: květen 2006)
• ČSN 91 0271 (91 0271) • Nábytek. Metoda odběru a přípravy vzorků pro stanovení vlastností povrchu (platila od: srpen 1987)
• ČSN 91 0274 (91 0274) • Nábytek. Metody zjišťování tloušťky nátěru (platila od: srpen 1987)
• ČSN 91 0601 (91 0601) • Nábytek. Židle a pracovní sedadla. Technické požadavky (platila od: září 1986)
• ČSN 91 0604 (91 0604) • Nábytek. Čalouněný sedací nábytek. Technické požadavky (platila od: duben 1986)
• ČSN EN 14428+A1 (91 4110) • Sprchové zástěny – Provozní požadavky a zkušební metody (platila od: srpen 2008)
• TNI CEN/TR 15371 (94 3080) • Bezpečnost hraček – Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 71-1, EN 71-2 a EN 71-8 (platila od: květen 2015)
• ČSN 94 3090 (94 3090) • Klasifikace hraček (platila od: leden 2005)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina