aktuality

Motivácia pre riadne zamestnávanie

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

MSP36Obmedziť prácu evidovaných nezamestnaných formou dohody na 40 dní v roku schválila 11. januára 2017 vláda SR, aby zabránila čiernej práci dvojitým zamestnávaním.

Doteraz mohli evidovaní pracovať na dohodu a súčasne byť na úrade práce. Novela Zákona o službách zamestnanosti zároveň uvádza, že ak je nezamestnaný evidovaný na úrade práce, jeho zárobok nesmie prekročiť 148,57 € mesačne.

Je to dostatočné obmedzenie, aby takýto človek nemohol byť zneužívaný na čiernu prácu. Doteraz to bola častá prax, hoci sa nedá dokázať a tým ju odhaliť. Takýto ľudia majú nárok na riadne zamestnanie! Musia deň pred nástupom nahlásiť vykonávanie zárobkovej činnosti a následne preukázať príjem. Maximálna hranica odmeny za zárobkovú činnosť je vo výške 75 % sumy životného minima.

Novela má zrušiť aj súbeh zárobkovej činnosti a vykonávania absolventskej praxe alebo aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Obe sú obmedzené najviac na 20 hodín týždenne. Absolventskú prax možno vykonávať aj v oblastiach, ktoré nemusia zodpovedať dosiahnutému stupňu a odboru. Nová právna norma má upraviť aj poskytnutie príspevku na dochádzku za prácou (vyčerpať v schválenom období aj v prípade zmeny zamestnávateľa).

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti sa zmení k 1. 7. 2017. V období 1. 7 .2016 – 30. 6. 2017 je stanovená na 900 € (ak má mesiac 31 dní) alebo 871 € (keď má mesiac 30 dní).

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina