aktuality

Sklamanie z pozitívneho očakávania

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

ZSDSR lgZväz spracovateľov dreva SR (ZSD SR) sa dlhodobo usiluje o nastolenie transparentných a korektných vzťahov so svojím strategickým partnerom, ktorým sú LESY SR, š.p. tak, aby to bolo v prospech všetkých drevospracujúcich subjektov na Slovensku a tým aj v prospech rozvoja lesnícko-drevárskeho komplexu SR.

Po niekoľkých konštruktívnych rokovaniach aj na pôde zriaďovateľa LESY SR, š.p., ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako aj na pôde Generálneho riaditeľstva LESY SR, š.p. dospeli v ZSD SR k záveru, že osvojenie a presadzovanie troch princípov, ktoré považujú za kľúčové v nastolení poriadku na trhu s drevom, sa po konštituovaní novej vlády po parlamentných voľbách 2016 uberajú správnym smerom:

–    transparentný trh s drevom
–    rovnocenný prístup k drevnej surovine na základe ratingu
–    strednodobé a dlhodobé zmluvy pre spracovateľov dreva

Avšak zdĺhavé kreovanie definitívneho vedenia GR LESY SR, š.p., ako aj odďaľovanie sľubovaných krokov postupnej realizácie uvedených princípov na neurčito zo strany vedenia štátnych lesov ukrajujú z optimistického nastavenia drevospracujúcich subjektov voči svojmu strategickému partnerovi. Nedávne rokovanie s obchodným riaditeľom LESY SR, š.p., ako aj informácie spracovateľských spoločností z prostredia lesnícko-drevárskeho komplexu ukazujú, že LESY SR, š.p. upustili od týchto princípov a obchodné vzťahy opäť nadobúdajú vzťah ad hoc a bez transparentnej koncepcie a obchodnej politiky.

Preto sa vedenie ZSD SR a vedenie Drevárskej sekcie ZSD SR obrátilo pred Vianocami listom na predsedu Dozornej rady LESY SR, š.p., ktorým ho upozornilo na vzniknutú situáciu a požiadalo o urýchlené pracovné rokovanie po novom roku. V ZSD SR sú presvedčení, že takéto rokovanie by pomohlo vyriešiť a odstrániť nedorozumenia, ktoré očividne bránia v napĺňaní zámeru, ktorý deklaruje aj Vládny program na roky 2016–2021. ZSD SR sa aktívne podieľa na napĺňaní princípov Akčného plánu Národného programu využitia potenciálu dreva, ktorý prijala vláda 21. 8. 2013 a prostredníctvom účinkovania v Lesnícko-drevárskej rade pri MPRV SR chce akcelerovať rozvoj lesnícko-drevárskeho komplexu na Slovensku.

Zdroj: TS ZSD SR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina