aktuality

Změny v sociálním pojištění v roce 2017

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Socialni pojisteniV roce 2017 dojde v oblasti sociálního pojištění k několika změnám, které se dotknou jak zaměstnanců, tak zaměstnavatelů nebo OSVČ. Aktuální souhrn důležitých číselných údajů pro nastávající rok připravil portál Podnikatel.cz. Přinášíme jeho zkrácenou přehlednou verzi.

Průměrná mzda v roce 2017

Potřebné údaje pro stanovení záloh pro rok 2017:

  • všeobecný vyměřovací základ činí 27 156 Kč
  • přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení činí 1,0396
  • průměrná mzda činí 28 232 Kč

Průměrná mzda se určuje jako součin vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu. Konkrétně 27 156 × 1,0396 = 28 232. Pro srovnání – v roce 2016 činila průměrná mzda 27 006 Kč.

Důležité údaje stanovené z průměrné mzdy

Rok 2017 2016
Maximální vyměřovací základ 1 355 136 Kč 1 296 288 Kč
Minimální roční vyměřovací základ HČ 84 696 Kč 81 024 Kč
Minimální roční vyměřovací základ VČ 33 888 Kč 32 412 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ HČ 7058 Kč 6752 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ VČ 2824 Kč 2701 Kč
Minimální měsíční záloha HČ 2061 Kč 1972 Kč
Minimální měsíční záloha VČ 825 Kč 789 Kč
Rozhodná částka pro VČ 67 756 Kč 64 813 Kč
Minimální vyměřovací základ pro nemocenské OSVČ 5000 Kč 5000 Kč
Minimální nemocenské 115 Kč 115 Kč
Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění 2500 Kč 2500 Kč

Poznámka: HČ – hlavní činnost, VČ – vedlejší činnost

Zálohy na sociální pojištění pro rok 2017

Minimální záloha na sociální pojištění se v roce 2017 zvyšuje ze současných 1972 Kč na 2061 Kč.

Minimální záloha pro samostatnou činnost vedlejší vzroste ze současných 789 Kč na 825 Kč.

Nová minimální výše záloh platí od měsíce ledna pouze pro začínající OSVČ. Stávající OSVČ platí v dosavadní výši a zálohu změní až v měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2016. Jestliže je vypočtený vyměřovací základ nižší než minimální, platí zálohy z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro kalendářní rok, ve kterém se přehled podává. Tyto zálohy pak platí až do kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci podání přehledu za další kalendářní rok.

Vyměřovací základ pro nemocenské pojištění zaměstnanců

Zaměstnanci, jejichž měsíční příjem nepřekročí částku 2500 Kč, nebudou nadále účastni nemocenského, a tím i důchodového pojištění. Rovněž se nemění minimální vyměřovací základ pro dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ a zůstává na částce 5000 Kč. Minimální nemocenské pojištění činí i nadále 115 Kč.

Náhrada mzdy a nemocenské

Při výpočtu náhrady mzdy v době pracovní neschopnosti zaměstnanců se upravuje zjištěný průměrný výdělek stejným způsobem jako pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění. Příslušná redukční hranice stanovená pro účely nemocenského pojištění se následně vynásobí koeficientem 0,175 a zaokrouhlí na haléře směrem nahoru.

Redukční hranice pro náhradu mzdy

Redukční hranice První Druhá Třetí
2016 157,68 Kč 236,43 Kč 472,68 Kč
2017 164,85 Kč 247,10 Kč 494,20 Kč

Karenční lhůta zůstává

Plánované zrušení třídenní karenční lhůty neprošlo. Zaměstnavatelé budou nadále platit náhradu mzdy až od třetího dne nemoci (s výjimkou nařízené karantény). Ovšem zvažuje se alternativa povinně poskytovaných takzvaných sick days („nemocných dnů“). Někteří zaměstnavatelé již nyní poskytují tři až pět dnů, které může nemocný zaměstnanec bez nutnosti vystaveného potvrzení o pracovní neschopnosti využít. Lze je čerpat i jednotlivě. A není přitom rozhodující, zda je zaměstnanec čerpá skutečně jen z důvodu nemoci. Kupříkladu při onemocnění virózou (navíc ve spojení s víkendem) k vyléčení často postačí. Dny je možné kombinovat i s pracovní neschopností, tj. čerpat první tři dny nemoci namísto karenční lhůty sick days a od čtvrtého dne náhradu mzdy od zaměstnavatele.

Zdroj: Podnikatel.cz

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina