aktuality

Nadácia Kronospan pomáha študentom uplatniť sa v drevárskej práci

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nadacia Kronospan mRámcová sponzorská zmluva o podpore študijného odboru 3336 M Drevárstvo a nábytkárstvo je uzavretá medzi Kronospan Foundation a SOŠ drevárskou Zvolen. Podporuje príležitosti pre odborný rast budúcich odborníkov.

Nadácia Kronospan Foundation bola založená v roku 2011 globálnym výrobcom veľkoplošných materiálov na báze dreva – výrobnou spoločnosťou Kronospan. Cez túto nadáciu nadnárodná spoločnosť Kronospan poskytuje nevyhnutné vzdelávacie príležitosti pre študentov stredných a vysokých škôl, aby sa dokázali uplatniť v živote. Formou tejto podpory vytvára predpoklady na to, aby študenti školy absolvovali kvalitné štúdium, získali požadované znalosti v cudzom jazyku. Majú takto možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Naplnením požadovaných predpokladov majú väčšie šance aj pre zamestnanie v nadnárodnej spoločnosti Kronospan.

Rámcová zmluva v podmienkach Slovenska je v platnosti od školského roku 2016/17. Na zvolenskej SOŠ drevárskej študuje 17 prvákov, ktorí majú plnú podporu nadácie. Podpora bude trvať počas celého 4-ročného štúdia. Ďalší cyklus otvoria aj v budúcom školskom roku 2017/18. Uzávierka prihlášok je 10. apríla 2017.

Za účelom predbežného hodnotenia sa na pôde SOŠ drevárskej Zvolen uskutočnilo pracovné stretnutie, ktorého sa zúčastnila predstaviteľka nadnárodnej spoločnosti Kronospan Tina Kaindl a konateľka spoločnosti Bučina DDD Denisa Klöslová. Areál školy prezentoval riaditeľ SOŠ drevárskej Zvolen Ing. Pavel Laššák. Sprevádzal ich pri prehliadke odborných učební, dielní, internátu, jedálne, telocvične, auly.

Nadácia Kronospan vytvára príležitosti pre kvalitné vzdelávanie a získanie výrobnej praxe. Študenti SOŠ drevárskej Zvolen sa potom môžu zamestnať priamo vo výrobnom závode Bučina DDD Zvolen. Získajú aj výsledkové štipendium, ubytovanie a celodennú stravu zadarmo počas celého 4-ročného štúdia. Okrem praktických skúseností vo výrobnej prevádzke im umožnia získať jazykové znalosti (3 hodiny týždenne angličtina alebo nemčina) v tréningovom centre Kronovision (v tesnej blízkosti školy). Okrem toho získajú polročný finančný príspevok 50 €, ak dosiahnu priemer známok 2,0 z odborných a vybraných predmetov, zo správania budú mať jednotku a nesmú vymeškať viac ako 50 vyučovacích hodín (7 dní).

Foto: Spoločná fotografia pred budovou SOŠ drevárskej Zvolen (zľava): Tina Kaindl, Pavel Laššák, Denisa Klöslová

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina