aktuality

Úspešná bilancia Zväzu spracovateľov dreva SR v roku 2016

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

VZ ZSDSR 2016 1mPravidelné výročné stretnutie konateľov významných firiem, ktoré pôsobia v drevospracujúcom priemysle a sú členmi zamestnávateľského Zväzu spracovateľov dreva, splnilo očakávania. 2. decembra 2016 na Štrbskom Plese v hoteli PATRIA členské spoločnosti ZSD SR bilancovali svoje pôsobenie v roku 2016, ako aj ročný odpočet hospodárenia a činnosti.

Nadchádzajúci rok je rokom 20. výročia existencie zamestnávateľskej organizácie, ktorá v rámci lesnícko-drevárskeho komplexu Slovenskej republiky dôsledne presadzuje záujmy podnikateľských subjektov v drevospracujúcej branži. Účastníci rokovania skonštatovali, že je pozoruhodné, do akej šírky sa vyprofilovala činnosť ZSD SR a šírka priorít, na ktoré aj v uplynulom roku upriamili v ZSD SR svoju pozornosť. Azda najviditeľnejšia je na výstave Nábytok a bývanie v Nitre, kde sa v uplynulom roku sústredili na účasť vystavovateľov v Pavilóne slovenských výrobcov nábytku a moderných drevodomov. Podobnú pozornosť venujú predovšetkým drevostavbárske firmy výstave CONECO v Bratislave, pre ktorú v roku 2017 pripravujú nielen výstavné expozície ale aj tradičný odborný program.

ZSD SR intenzívne spolupracoval v rámci Republikovej únie zamestnávateľov a Rady ministra pri príprave a realizácii nového zákona o odbornom vzdelávaní. Zväz je garantom pre duálne vzdelávanie, v rámci ktorej sa podieľal na pasportizácii stredných odborných škôl v drevárskom rezorte, spolupracuje s vybranými strednými odbornými školami, garantuje odbornú stránku vzdelávania v rezorte DSP. Je to dôležité predovšetkým z pohľadu skvalitnenia výchovy strených odborných kádrov pre pracovný trh v DSP.

Je dôležité, aby sa v budúcom období ZSD SR angažoval v podpore kampane a hesla, ktoré reprezentujú snahu zväzu poukázať na nevyužívaný potenciál lesnícko-drevárskeho komplexu na Slovensku.

VZ ZSDSR 2016 2mUž neodmysliteľnou súčasťou spoločenského programu na valnom zhromaždení je aj tradičný turnaj v bowlingu o Putovný pohár prezidenta ZSD SR. V tomto roku súťažili tri družstvá: Nábytkárska sekcia, Sekcia obchodníkov so slovenským nábytkom a Sekcia drevostavieb. Svoju víťaznú pozíciu s prehľadom obhájili drevostavbári. A hoci sa počasie vo Vysokých Tatrách zahrávalo s trpezlivosťou i bezpečnosťou návštevníkov, v sobotu i v nedeľu odmenilo vytrvalcov nádhernou zimnou atmosférou.

Foto: archív ZSD SR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina