aktuality

Lesnícka a drevárska Alma Mater vypísala súťaž na jubilejné logo

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

TUZVOlogo mTechnická univerzita Zvolen si v roku 2017 pripomína významné jubileá: 255. výročie vysokoškolského technického štúdia na Slovensku, 210. výročie vysokoškolského lesníckeho štúdia na Slovensku, 65. výročie založenia VŠLD (1952) – svojej najmladšej predchodkyne. Pri tejto príležitosti vypísala vypísala verejnú súťaž na vytvorenie jubilejného loga.

Verejná súťaž je zameraná na vytvorenie pôvodného loga, ktoré bude Technická univerzita Zvolen (premenovaná z VŠLD v roku 1992) používať v spojitosti s aktivitami uvedených jubileí. Víťazné logo budú aplikovať na propagačných a informačných tlačovinách, na spomienkových a darčekových predmetoch počas roku 2017. Uzávierka súťaže je 16. decembra 2016. Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci a kolektívy (každý z nich môže zaslať max. 3 návrhy). Víťazný návrh získa odmenu 500 €.

Prihlášku do súťaže treba zaslať poštou alebo doručiť osobne v písomnej forme na adresu: Referát vonkajších vzťahov, Technická univerzita Zvolen, ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen s označením „Súťaž – logo 2017“. Samotný návrh jubilejného loga musí byť predložený v grafickej podobe na formáte A4 a súčasne zaslaný v elektronickej forme.

Foto: Budova VŠLD (dnes Technická univerzita Zvolen) s charakteristickým tvarom auly, ktorá tvorí základ jej loga

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina