aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – prosinec 2016

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

NormyÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 12. 2016) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 11/2016

• ČSN ISO 17741 (01 1511) • Obecná technická pravidla pro měření, výpočet a ověřování energetických úspor projektů
• ČSN EN 1253-4 (13 6366) • Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 4: Víčka a vtokové mřížky
• ČSN EN ISO 14895 (32 8940) • Malá plavidla – Lodní sporáky a spotřebiče pro topení na kapalná paliva
• ČSN 33 2000-4-443 ed. 2:2007 (33 2000) • Elektrické instalace budov – Část 4-44: Bezpečnost – Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením – Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím (změna Z1)
• ČSN EN 50131-2-7-1:2013 (33 4591) • Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-7-1: Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla (akustické) (změna A2)
• ČSN EN 50131-2-7-2:2013 (33 4591) • Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-7-2: Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla (pasivní) (změna A2)
• ČSN EN 50131-2-7-3:2013 (33 4591) • Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-7-3: Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla (aktivní) (změna A2)
• ČSN EN 60695-1-20 (34 5615) • Zkoušení požárního nebezpečí – Část 1-20: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků – Zapalitelnost – Obecný návod
• ČSN EN 62841-3-4 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-4: Zvláštní požadavky na přenosné stolní brusky
• ČSN EN 61029-2-4 ed. 2:2011 (36 1581) • Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí – Část 2-4: Zvláštní požadavky na stolní brusky (změna Z1)
• ČSN EN 60730-1 ed. 4 (36 1960) • Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 1: Obecné požadavky
• ČSN EN 60730-1 ed. 3:2012 (36 1960) • Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 1: Obecné požadavky (změna Z1)
• ČSN EN ISO 16482-1 (67 0576) • Pojiva pro nátěrové hmoty – Stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek ve vodných disperzích pryskyřic – Část 1: Metoda s použitím sušárny
• ČSN EN ISO 16482-2 (67 0576) • Pojiva pro nátěrové hmoty – Stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek ve vodných disperzích pryskyřic – Část 2: Mikrovlnná metoda
• ČSN P CEN/TS 16628 (73 0332) • Energetická náročnost budov – Základní zásady pro soubor norem ENB
• ČSN P CEN/TS 16629 (73 0333) • Energetická náročnost budov – Podrobná technická pravidla pro soubor norem ENB
• ČSN P 73 1005 (73 1005) • Inženýrskogeologický průzkum
• ČSN EN 1992-1-1 NA ed. A (73 1201) • National Annex – Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings (Národní příloha – Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby)
• ČSN 73 4201:2010 (73 4201) • Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv (změna Z3)
• ČSN EN ISO 18254-1 (80 0292) • Textilie – Metoda pro detekci a stanovení alkylfenol ethoxylátů (APEO) – Část 1: Metoda s použitím HPLC-MS
• ČSN EN 16812 (80 0831) • Textilie a textilní výrobky – Elektricky vodivé textilie – Stanovení lineárního elektrického odporu vodivých drah
• ČSN EN ISO 17830 (83 8228) • Tuhá biopaliva – Stanovení rozdělení podle velikosti částic rozpadlých pelet
• ČSN P CEN/TS 16611 (91 0292) • Nábytek – Hodnocení odolnosti povrchu proti drobnému poškrábání
• ČSN EN 16782 (96 1524) • Ochrana kulturního dědictví – Čištění porézních anorganických materiálů – Techniky laserového čištění u památkových objektů
Technické normy zrušené k 1. 12.
2016
• ČSN EN 60079-17 ed. 3 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací (platila od: červen 2008)
• ČSN EN 1469 (72 1867) • Výrobky z přírodního kamene – Obkladové desky – Požadavky (platila od: červen 2005)
• ČSN EN 12057 (72 1870) • Výrobky z přírodního kamene – Tenké desky – Požadavky (platila od: květen 2005)
• ČSN EN 12058 (72 1871) • Výrobky z přírodního kamene – Podlahové a schodišťové desky – Požadavky (platila od: květen 2005)
• ČSN EN 16153 (74 7722) • Průsvitné ploché dutinkové desky z polykarbonátu (PC) pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy – Požadavky a zkušební metody (platila od: říjen 2013)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina