aktuality

Zväz spracovateľov dreva SR bude bilancovať na valnom zhromaždení

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

ZSDSR lgNa každoročnom pravidelnom valnom zhromaždení budú 2. decembra 2016 na Štrbskom Plese v hoteli PATRIA členské spoločnosti ZSD SR bilancovať svoje doterajšie pôsobenie, ako aj ročný odpočet hospodárenia a činnosti. Nadchádzajúci rok je rokom 20. výročia existencie zamestnávateľskej organizácie, ktorá v rámci lesnícko-drevárskeho komplexu Slovenskej republiky dôsledne presadzuje záujmy podnikateľských subjektov v drevospracujúcom odvetví.

Je pozoruhodné, do akej šírky sa vyprofilovala činnosť ZSD SR a šírka priorít, na ktoré aj v uplynulom roku upriamili v ZSD SR svoju pozornosť. Pre Drevársky magazín sa ju snažil zhrnúť PhDr. Peter Zemaník, generálny sekretár ZSD SR.

Zemanik Peter„Sústredili sme sa predovšetkým na prípravu a realizáciu dvoch edícií Pavilónu slovenských výrobcov nábytku a moderných drevodomov na výstave Nábytok a bývanie v Nitre. Po nultom ročníku sa nám vlani podarilo dostať tento koncept do očakávanej podoby s veľkým potenciálom na rozvoj. Budeme na ňom intenzívne pracovať aj naďalej. V rámci existujúcich možností sme sa zúčastnili prednáškami na niektorých tematických konferenciách. Pripravovali sme aj podnikateľskú misiu do Turecka, ale kvôli nestabilnej bezpečnostnej situácii sme upustili od jej realizácie. Nevylučujem, že sa – podľa záujmu členských spoločností – rozhodneme pripraviť a uskutočniť aj zahraničnú účasť na niektorom z relevantných podujatí. Pre rok 2017 navrhujeme uskutočniť ďalšiu Programovú konferenciu ZSD SR, ktorá by mala vytýčiť priority činnosti na ďalšie obdobie.“

ZSD SR intenzívne spolupracoval v rámci RÚZ a Rady ministra pri príprave a realizácii nového zákona o odbornom vzdelávaní. Zväz je garantom pre duálne vzdelávanie, v rámci ktorej sa podieľal na pasportizácii stredných odborných škôl v drevárskom rezorte, spolupracuje s vybranými strednými odbornými školami, garantuje odbornú stránku vzdelávania v rezorte DSP. Je to dôležité predovšetkým z pohľadu skvalitnenia výchovy stredných odborných kádrov pre pracovný trh v DSP.

Aktivity jednotlivých sekcií sa zväz snažil centrálne využiť v medializácii niektorých tém. Pre sekciu drevostavieb to bolo podujatie „Drevostavba roka“ alebo „Dni drevostavieb“, pre nábytkárov a obchodníkov výstava Nábytok a bývanie, príprava a publikovanie spoločného letáku, príprava a účinkovanie v otvorenom magazíne RTVS „Teleregina“ s cyklom „Ako si zariadiť…?“ (detskú izbu, kuchyňu a pod.), v ktorej v úlohe experta komunikuje 1. viceprezidentka ZSD SR Ing. Kvetoslava Dedinská.

„V roku 2016 sme využívali produkty doterajšej vydavateľskej práce bulletinov, ktoré sme naďalej rozdávali na výstavách Nábytok a bývanie, CONECO a LIGNUMEXPO – LES, na ktorých sa ZSD SR prezentoval ako zväz v samostatných stánkoch. Pri všetkých mediálnych výstupoch sme postupovali vo vyjadreniach a prezentácii stanovísk ZSD SR v zmysle kampane a hesla, ktoré reprezentuje snahu zväzu poukázať na nevyužívaný potenciál lesnícko-drevárskeho komplexu na Slovensku. Do budúcna – predovšetkým pre rok 2017 – chceme pripraviť a vydať ďalší z pokračovania bulletinov Viac dreva do života,“ pripomenul Peter Zemaník.

Program Valného zhromaždenia ZSD SR:

2. december 2016 (piatok)    

9:00               Príchod a prezentácia delegátov VZ
10:00 – 12:00 Rokovanie v piatich sekciách ZSD SR
12:00 – 13:00 Obed
13:30 – 16:00 Pracovná časť VZ  
                     Prezentácie partnerov VZ a pozvanie účastníkov k nim
                     Otvorenie rokovania, privítanie hostí, voľba orgánov VZ – návrhová komisia
                     Správy predsedov sekcií (predsedovia sekcií)
                     Správa o činnosti ZSD SR od ostatného VZ (prezident ZSD SR)
                     Správa o hospodárení ZSD SR v roku 2015 (GS ZSD SR)
                     Správa o hospodárení ZSD SR I. až X. 2016 (GS ZSD SR)
                     Návrh rozpočtu ZSD SR na rok 2017 (GS ZSD SR)
                     Správa Dozornej rady
                     Zmena Stanov ZSD SR
                     Diskusia
                     Uznesenie
16:00             Záver VZ
19:30             Spoločná slávnostná večera + spoločenský večer

3. december 2016 (sobota)

9:00              10. ročník turnaja v bowlingu o „Putovný pohár prezidenta ZSD SR“ (pohár obhajuje SOSN ZSD SR)
12:00            Obed
13:00            Spoločná prechádzka / lyžovačka na Interski (podľa počasia a individuálneho záujmu)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina