aktuality

ÚNMZ chystá zrušení ČSN 73 1702

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Stare normyÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 8. listopadu 2016 ve Věstníku ÚNMZ č. 11/2016 oznámení o navrhovaném zrušení ČSN 73 1702 Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí – Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, vydanou v listopadu 2007.

Důvodem pro zvažované zrušení zmíněné normy je zastaralost, neaktuálnost či jiné blíže nespecifikované důvody. Nicméně každý, kdo má odůvodněné námitky proti jejímu zrušení, je může uplatnit do 6 týdnů od data zveřejnění (do 20. 12. 2016) na následně uvedených adresách ÚNMZ.

Adresa pro písemné podávání námitek:
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1, e-mail: normalizace@unmz.cz

Adresa pro osobní a telefonické jednání:
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), oddělení 2400 – Ing. Ilona Bařinová, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1, tel.: 221 802 111, přímá linka 221 802 147

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina