aktuality

Juniorské dni remesiel doplní súťažná prehliadka mladých vedátorov

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

SUSO16 Nitra mPočas dvoch dní sa na výstavisku Incheba Expo Bratislava – v hale D – usadia žiaci základných a stredných škôl. Ukážu svoju zručnosť, talent a invenciu na prezentácii JUVYR 2016 (10. – 11. novembra 2016).

Výstavisko bude patriť šiestim výstavám, ktorým bude dominovať najväčší knižný veľtrh na Slovensku BIBLIOTÉKA 2016 (10. – 13. 11. 2016) spojený s prehliadkou PEDAGOGIKA 2016. Súťaž JUVYR v jubilejnom 25. ročníku zamerali na 15 učebných odborov, témy pokrýva 25 garantov. Garantom stolárskeho zamerania bude Súkromná SOŠ Bratislava (Exnárova 20). Súťaže zručnosti sú orientované na „Ukáž čo vieš“. Vzdelávacie programy jednotlivých odborov priblížia motivačné súťaže „Škola mojej profesie“. Počas dvoch ročníkov prípravy sa zapojilo až tisíc žiakov ZŠ. Pokračovaním je švajčiarsko-slovenský projekt „Odborné vzdelávanie a príprava na trh práce“, ktorého súčasťou je 38 stredných škôl.

Súčasťou bude aj Festival vedy a techniky AMAVET ako jedno z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky. Školy na festival prihlásili úspešné projekty z krajských kôl. Mladí vedátori prinášajú mnoho námetov pre ďalšie aplikácie na podporu výroby. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem má 19. ročník a v hale A0 vytvoria simulované podnikové prostredie v rámci svojich poznatkov.

Spoluorganizátorom Juniorských dní remesiel je Štátny inštitút odborného vzdelávania v SR. ŠIOV má množstvo aktivít pre rozvíjanie remesiel. Spolupracuje s organizáciou Skills Slovakia pri súťažiach SUSO na Slovensku. V tohtoročnej kategórii Stolár bola zo slovenských škôl najlepšia SOŠ drevárska Spišská Nová Ves. V pražskom finále obsadila až 7. miesto.

Foto: Súťaž budúcich stolárov v rámci SUSO 2016 počas výstavy Mladý tvorca v Nitre

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina