aktuality

České dřevo je cesta k rovnováze na Zemi

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

DrevoJeCesta mVe středu 26. října 2016 byl v prostorách ministerstva zemědělství v Praze slavnostně zahájen nový projekt Nadace dřevo pro život s názvem „Dřevo je cesta“. Má za cíl informovat veřejnost o pozitivních dopadech využívání dřeva jakožto naší domácí obnovitelné suroviny na životní prostředí, českou společnost a ekonomiku.

V České republice se dlouhodobě zvyšuje stav zásob dříví v lesích a zalesněné plochy přibývá. Díky trvale udržitelnému způsobu hospodaření českých lesníků tak máme k dispozici dostatek domácí obnovitelné suroviny – dřeva. Z pohledu státu by proto zájem veřejnosti o tuto surovinu měl být žádoucí, nicméně její nemalá část je stále přesvědčena o tom, že kácení stromů je špatné, jelikož škodí životnímu prostředí, a že lesů jako takových v ČR ubývá. Že tomu tak není a v našich lesích díky odborné péči lesních hospodářů naopak ročně naroste více dřeva, než se vytěží, by měl pomoci veřejnost přesvědčit právě výše zmíněný projekt „Dřevo je cesta“, realizovaný jako dlouhodobá osvětová kampaň Nadací dřevo pro život.

Slavnostní zahájení této kampaně 26.10. 2016 proběhlo v rámci tiskové konference Nadace za účasti ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky, jehož resortem je projekt spolufinancován, a také za přítomnosti ředitele Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Ing. Jaromíra Vašíčka, CSc. Ti zde společně s ředitelem Nadace Ing. Stanislavem Polákem představili veřejnosti jak cíle projektu, tak i formu jejich naplnění.

„Ministerstvo zemědělství podporuje nejen vlastníky lesů a zpracovatele dřeva, ale i aktivity, které zvyšují zájem veřejnosti o dřevo jako domácí obnovitelnou surovinu. Proto také chceme zvrátit trend nadměrného vývozu surového dřeva, při kterém přicházíme o miliardy korun ročně, protože přidaná hodnota spojená se zpracováním dřeva končí v zahraničí,“ řekl k cílům osvětové kampaně ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka.

Jako jednu z reálných cest pro efektivní šíření této kampaně pak ředitel Nadace Ing. Stanislav Polák zmínil vytvoření tzv. komunity nositelů a podporovatelů značky „Dřevo je cesta“, jejímiž nositeli se mohou stát všechny firmy a živnostníci z lesnicko–dřevařského sektoru.

„Členové komunity zveřejní podpisem Prohlášení nositele značky ‚Dřevo je cesta‘, že sdílí hodnoty spojené s touto osvětovou kampaní a chtějí je šířit jak osobním doporučením, tak pomocí informačních materiálů, které jim zdarma poskytneme,“ doplnil Ing. Polák s tím, že historicky prvním členem této komunity se stává ministerstvo zemědělství. Originální dřevěné oprávnění k využívání této značky pak z jeho rukou převzal sám ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka.

Více informací o tom, proč je dřevo cesta a jak se do projektu zapojit, se dozvíte z rozhovoru s vedoucí projektu Mgr. Terezií Polákovou v příštím vydání Dřevařského magazínu a nebo je také najdete na www.DrevoJeCesta.cz nebo na www.facebook.com/DrevoJeCesta.

Foto: První originální dřevěné oprávnění k užívání značky „Dřevo je cesta“ převzal z rukou Ing. Stanislava Poláka ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina