aktuality

Normy budujú dôveru výrobcov a spotrebiteľov

moddom 2022
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

NormySTNPri príležitosti Svetového dňa normalizácie usporiadal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 28. ročník odborné seminára „Normy budujú dôveru“. Uskutočnil sa 25. 10. 2016 v Bratislave.

Na úvod predniesol novovymenovaný predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Ing. Pavol Pavlis príhovor na objasnenie poslania noriem, ich rešpektovanie výrobcami a verejnou kontrolou spotrebiteľov. Odborné pracovníčky Odboru technickej normalizácie ÚNMS SR predniesli posolstvo k Svetovému dňu normalizácie a návrh Spoločnej iniciatívy v oblasti technickej normalizácie v rámci stratégie jednotného trhu.

Podrobné vyhodnotenie činnosti ÚNMS SR v oblasti technických noriem za rok 2015 a informáciu o činnosti za 1. polrok 2016 predniesla Ing. Mária Semanová – poverená riadením Odboru technickej normalizácie ÚNMS SR. Úrad každý mesiac vydáva zborník s novými normami, zmenami a opravami v normách. Z nich vyberáme prehľad noriem vhodných pre odvetvie spracovania dreva, výroby nábytku, realizácie drevostavieb a všeobecných predpisov pre skvalitnenie výrobných procesov. Tieto zverejňujeme v mesačných intervaloch na portáli www.drevmag.com.

Účastníkov seminára informovali o CEN/CENCELEC Standard Days 2016: Zmeny v postupoch verejného prerokovania a formálneho hlasovania k návrhom európskych noriem aplikované od 1. 7. 2016.

Referát Normy chránia aj našich najmenších predniesol Ing. Samuel Maljarčík z Technickej inšpekcie SR.

Popoludní nasledovalo slávnostné odovzdanie Ceny V. Lista za normalizáciu za rok 2016.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina