aktuality

Normy budujú dôveru výrobcov a spotrebiteľov

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

NormySTNPri príležitosti Svetového dňa normalizácie usporiadal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 28. ročník odborné seminára „Normy budujú dôveru“. Uskutočnil sa 25. 10. 2016 v Bratislave.

Na úvod predniesol novovymenovaný predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Ing. Pavol Pavlis príhovor na objasnenie poslania noriem, ich rešpektovanie výrobcami a verejnou kontrolou spotrebiteľov. Odborné pracovníčky Odboru technickej normalizácie ÚNMS SR predniesli posolstvo k Svetovému dňu normalizácie a návrh Spoločnej iniciatívy v oblasti technickej normalizácie v rámci stratégie jednotného trhu.

Podrobné vyhodnotenie činnosti ÚNMS SR v oblasti technických noriem za rok 2015 a informáciu o činnosti za 1. polrok 2016 predniesla Ing. Mária Semanová – poverená riadením Odboru technickej normalizácie ÚNMS SR. Úrad každý mesiac vydáva zborník s novými normami, zmenami a opravami v normách. Z nich vyberáme prehľad noriem vhodných pre odvetvie spracovania dreva, výroby nábytku, realizácie drevostavieb a všeobecných predpisov pre skvalitnenie výrobných procesov. Tieto zverejňujeme v mesačných intervaloch na portáli www.drevmag.com.

Účastníkov seminára informovali o CEN/CENCELEC Standard Days 2016: Zmeny v postupoch verejného prerokovania a formálneho hlasovania k návrhom európskych noriem aplikované od 1. 7. 2016.

Referát Normy chránia aj našich najmenších predniesol Ing. Samuel Maljarčík z Technickej inšpekcie SR.

Popoludní nasledovalo slávnostné odovzdanie Ceny V. Lista za normalizáciu za rok 2016.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina