aktuality

Výber z STN noriem (októbrové vydanie)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

PaletyVestník Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR uverejňuje v časti Októbrové normy STN 2016 ďalšie normy SUTN – 153 nových predpisov, 5 zmien a 7 opráv doterajších noriem.

• STN EN 1366-2 (92 0811) • Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 2: Požiarne klapky (EN 1366-2: 2015)

• STN EN 60695-1-20 (34 5630) • Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 1 – 20: Návod na posudzovanie požiarneho nebezpečenstva elektrotechnických výrobkov. Zapáliteľnosť. Všeobecné pokyny. (EN 60695-1-20:2016; IEC 60695-1-20: 2016)

• STN EN 62722-2-1 (36 0605 ISO) • Prevádzkové vlastnosti svietidiel. Časť 2-1: Osobitné požiadavky na svietidlá LED (EN 62722-2-1: 2016; mod. IEC 62722-2-1: 2014)

• STN EN 62841-2-11 (36 1560) • Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť Časť 2 – 11: Osobitné požiadavky na píly s priamočiarym vratným pohybom pílového listu (EN 62841-2-11: 2016; mod. IEC 62841-2-11: 2015)

• STN EN ISO 4624 (67 3077) • Náterové látky. Odtrhová skúška priľnavosti podľa ISO 4624: 2016 (EN ISO 4624: 2016; ISO 4624: 2016)

Zmeny STN noriem

• STN EN ISO 8611-2/A1 (26 9130) • Palety na manipuláciu s materiálom. Ploché palety. Časť 2: Požiadavky na prevádzkovú spôsobilosť a výber skúšok podľa ISO 8611-2: 2011. Zmena A1 (EN ISO 8611-2: 2012/A1: 2016; ISO 8611-2/Amd. 1: 2016)

Opravy STN, uvedené v októbrovom zborníku

• STN EN 581-2/AC (91 1601) • Vonkajší nábytok. Sedací a stolový nábytok na kempingové a domáce použitie v nebytových budovách. Časť 2: Bezpečnostné a pevnostné požiadavky a požiadavky na trvanlivosť sedacieho nábytku. Oprava AC (EN581-2: 2015/ AC: 2016)

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina