aktuality

Výsledky konjunkturálneho prieskumu v obchode v septembri 2016

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Indikator dovery sept16Indikátor dôvery v obchode (18,3) vzrástol v septembri v porovnaní s augustom o 5 percentuálnych bodov (p.b.) a to vplyvom pozitívneho hodnotenia očakávaných a súčasných podnikateľských aktivít a stavu zásob.

Trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace hodnotilo 88 % respondentov priaznivo, resp. bez zmien. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti sa saldo (20) zvýšilo v porovnaní s augustom o 1 p.b. Pozitívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú vo všetkých sektoroch predaja okrem opravy motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 zamestnancami a vo všetkých regiónoch okrem Trenčianskeho kraja.

Úroveň zásob (6) medzimesačne klesla a 84 % respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne.

Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať 39 % respondentov (o 8 % viac ako v augustovom prieskume), znižovanie uviedli 4 % respondentov (o 1 % menej) a stabilizovaný vývoj očakáva 57 % firiem (o 7 % menej). Saldo v tomto ukazovateli (33), po očistení od vplyvu sezónnosti, vzrástlo o 9 p.b. Požiadavky na dodávateľov budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja, veľkostných skupinách a všetkých krajoch okrem Trenčianskeho.

Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace boli respondenti v porovnaní s minulým mesiacom optimistickejší, v dôsledku čoho sa septembrové saldo (41) zvýšilo o 13 p.b. Pozitívne hodnotenia prevládajú vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách a podľa regiónov vo všetkých krajoch.

Vo vývoji zamestnanosti sa v porovnaní s augustom predpokladá rast, sezónne očistené saldo sa zvýšilo o 2 p.b. na hodnotu 20. Väčšina respondentov (73 %) o zmenách neuvažuje, 5 % počíta s ich znižovaním a 22 % očakáva zvyšovanie zamestnanosti. Zamestnancov plánujú prijímať vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách a z územného hľadiska v regiónoch Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja.

Pri hodnotení očakávaného vývoja cien väčšina (87 %) oslovených predpokladá, že vývoj cien zostane nezmenený, resp. bude mať klesajúcu tendenciu (je to o 2 % menej ako v predchádzajúcom mesiaci). Výsledné saldo (5) sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nezmenilo. Ceny budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem opravy motorových vozidiel a maloobchodu s ostatným tovarom, vo všetkých veľkostných skupinách a z územného hľadiska vo všetkých regiónoch okrem Trenčianskeho, Žilinského a Košického kraja. Rast cien očakáva 13 % respondentov (o 2 % viac ako minulý mesiac).

Pri hodnotení očakávaných tržieb boli respondenti optimistickejší ako v auguste, v dôsledku čoho sa saldo (39) zvýšilo o 12 p.b. Rast tržieb predpokladajú respondenti vo všetkých sektoroch predaja, z veľkostného hľadiska vo všetkých skupinách a podľa regiónov vo všetkých krajoch.

Medzi faktory, ktoré obmedzujú rast obratu, zaradili respondenti predovšetkým konkurenciu (65 %), nízky dopyt (40 %), legislatívu (40 %) a vysoké prevádzkové náklady (33 %). Problémy so zvyšovaním obratu nemá 12 % respondentov, čo je o 1 p.b. menej ako v auguste.

Zdroj: SŠÚ

Indikator dovery sept16 big

Indikator dovery sept16 2big

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina