aktuality

Drevná biomasa najvýznamnejšou zložkou obnoviteľných zdrojov energie

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Biomasa pilinyRezort pôdohospodárstva v SR vlani dodal na slovenský trh 1,45 mil. ton drevných palív. Vyprodukovali 615 tisíc ton palivových štiepok a 835 tisíc ton palivového dreva.

Podľa Správy o lesnom hospodárstve za rok 2015 sa stal rezort pôdohospodárstva, do ktorého patrí aj lesníctvo a piliarske spracovanie drevnej hmoty, najvýznamnejším producentom obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Vrátane nedrevnej štiepky dodal až 60 % všetkých zdrojov formou drevnej biomasy a zvyškov po spracovaní dreva. V minulých rokoch sme zaznamenali v SR rýchly rast spotreby týchto zdrojov. Spotreba v teplárňach sa vlani výrazne znížila. Zavinili to teplejšie zimy a najmä nižšie tempo výstavby zdrojov na spracovanie biomasy a odpadu.

Dodávatelia z lesov a drevárskeho priemyslu dodali v roku 2015 1,45 mil. ton drevných palív. Spotrebu stanovili na základe údajov o množstve a pôvode drevnej biomasy. Medzi dodávateľov sa zaradili veľké a stredné podniky. Malé firmy svoj odpad potrebujú na výrobu energetického tepla pre svoje dielne.

Drevo na kúrenie produkujú z ťažobných zvyškov (formou samovýroby), z tenkého dreva a z korunových častí vyťažených stromov (z neevidovanej ťažby).

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina