aktuality

Zameranie noriem na podporu moderných technologických procesov

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Carovy kodSeptembrové technické normy v SR neobsahujú predpisy zamerané iba na drevársku a nábytkársku výrobu. Prinášajú nové normy, bez ktorých sa súčasné výrobné technológie nezaobídu. Vestník Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR uverejňuje v časti Septembrové STN 2016 ďalšie normy SUTN – 97 nových predpisov, 5 zmien a 4 opravy doterajších noriem.

• STN EN 1573 (97 7109) Čiarové kódovanie. Medzi odvetvová prepravná etiketa. (EN 1573: 2015)

• STN P CEN/TS 419261 (97 6065) Bezpečnostné požiadavky pre dôveryhodné systémy spevňujúce certifikáty a časové značky (CEN/TS 419261: 2015)

• TNI CEN/TR 16968 (01 8514) Elektronický výber poplatkov. Vyhodnotenie bezpečnostných meraní pre aplikácie pomocou vyhradenej komunikácie krátkeho dosahu. (CEN/TR 16968: 2016)

• STN EN 1793-5 (73 6041) Zariadenie na zníženie hluku z cestnej dopravy. Skúšobná metóda na stanovenie akustických vlastností. Časť 5: Všeobecné charakteristiky. Určenie hodnôt odrazu in situ v podmienkach priameho zvukového poľa (EN 1793-5: 2016)

• STN EN 16710-2 (83 3520) Ergonómia. Časť 2: Metodika analýzy práce na podporu projektovania (EN 16710-2: 2016)

• STN EN ISO 2811-1 (67 3012) Náterové látky. Stanovenie hustoty. Časť 1: Pyknometrická metóda podľa ISO 2811-1: 2016 (EN ISO 2811-1: 2016; ISO 2811-1: 2016)

• STN EN 16307-6 (26 8814) Priemyselné vozíky. Požiadavky na bezpečnosť a overovanie. Časť 6: Dodatočné požiadavky na nákladné a osobné vozíky s pevnou plošinou. (EN 16 307-6: 2016)

• STN EN 16652-1 (07 8240) Zariadenia a príslušenstvo na LPG. Dielne pre vozidlá na LPG. Časť 1: Pracovné priestory a postupy. (EN 16652-1: 2016).

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina