aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – září 2016

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Normy 01Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 9. 2016) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 8/2016

• ČSN EN 12309-2:2015 (06 1520) • Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW – Část 2: Bezpečnost (oprava 1)
• ČSN EN 1253-1 (13 6366) • Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 1: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s výškou vodního uzávěru nejméně 50 mm
• ČSN EN 1253-2 (13 6366) • Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 2: Střešní vtoky a podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky
• ČSN EN ISO 3691-2 (26 8812) • Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 2: Vozíky s vlastním pohonem a proměnlivým vyložením
• ČSN EN ISO 3691-5 (26 8812) • Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 5: Ruční vozíky
• ČSN EN 60079-14 ed. 4:2014 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací (oprava 1)
• ČSN EN 60335-2-25 ed. 5:2012 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-25: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby včetně kombinovaných mikrovlnných trub (změna A2)
• ČSN EN 50440 (36 1060) • Účinnost elektrických akumulačních ohřívačů vody pro domácnost a zkušební metody
• ČSN EN 62841-2-11 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 2-11: Zvláštní požadavky na ruční pily s přímočarým vratným pohybem
• ČSN EN 62841-3-10 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-10: Zvláštní požadavky na přenosné řezačky
• ČSN EN 60745-2-11 ed. 2:2010 (36 1551) • Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-11: Zvláštní požadavky na pily s přímočarým vratným pohybem (změna Z1)
• ČSN EN 61029-2-10:2010 (36 1581) • Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí – Část 2-10: Zvláštní požadavky na rozbrušovačky (změna Z1)
• ČSN EN 61914 ed. 2 (37 0550) • Kabelové příchytky pro elektrické instalace
• ČSN EN 61914:2010 (37 0550) • Kabelové příchytky pro elektrické instalace (změna Z1)
• ČSN EN ISO 12460-5 (49 0163) • Desky na bázi dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 5: Extrakční postup zvaný „perforátorová metoda“
• ČSN EN 438-1 (64 7501) • Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) – Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) – Část 1: Úvod a obecné informace
• ČSN EN 438-3 (64 7501) • Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) – Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) – Část 3: Klasifikace a specifikace pro lamináty o tloušťce menší než 2 mm určené k lepení na nosné podklady
• ČSN EN 438-4 (64 7501) • Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) – Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) – Část 4: Klasifikace a specifikace pro kompaktní lamináty o tloušťce 2 mm a větší
• ČSN EN 438-5 (64 7501) • Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) – Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) – Část 5: Klasifikace a specifikace pro podlahové lamináty o tloušťce menší než 2 mm určené k lepení na nosné podklady
• ČSN EN 438-6 (64 7501) • Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) – Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) – Část 6: Klasifikace a specifikace pro kompaktní lamináty o tloušťce 2 mm a větší pro venkovní použití
• ČSN EN 572-1+A1 (70 1010) • Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti
• ČSN EN 572-8+A1 (70 1010) • Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 8: Dodávané a konečné řezané rozměry
• ČSN EN 16578 (72 4873) • Keramické zdravotnětechnické zařizovací předměty – Posouzení udržitelnosti
• ČSN EN ISO 16283-3 (73 0511) • Akustika – Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ – Část 3: Neprůzvučnost obvodových plášťů
• ČSN EN 1381 (73 1766) • Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Nosné sponkové spoje
• ČSN EN 1382 (73 1767) • Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Únosnost na vytažení spojovacích prostředků
• ČSN EN 1383 (73 1768) • Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Zkoušení spojovacích prostředků na protažení hlavy
• ČSN EN 14081-1 (73 2823) • Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti – Část 1: Obecné požadavky
• ČSN EN 14081-1+A1:2011 (73 2823) • Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti – Část 1: Obecné požadavky (změna Z1)
• ČSN EN 14081-4:2009 (73 2823) • Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti – Část 4: Strojní třídění – Nastavovací hodnoty třídicího stroje pro systémy s kontrolou vztaženou na stroj (změna Z1)
• ČSN EN 16475-7 (73 4245) • Komíny – Příslušenství – Část 7: Dešťové stříšky – Požadavky a zkušební metody
• ČSN EN 1873+A1 (74 7716) • Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Plastové bodové střešní světlíky – Specifikace výrobku a zkušební metody
• ČSN EN ISO 17881-1 (80 0331) • Textilie – Stanovení určitých zpomalovačů hoření – Část 1: Bromované zpomalovače hoření
• ČSN EN ISO 17881-2 (80 0331) • Textilie – Stanovení určitých zpomalovačů hoření – Část 2: Zpomalovače hoření na bázi fosforu
• ČSN EN 1307+A1 (80 4427) • Textilní podlahové krytiny – Klasifikace
• ČSN EN 597-1 (91 0236) • Nábytek – Hodnocení zápalnosti matrací a čalouněných roštů postele – Část 1: Zdroj zapálení: doutnající cigareta
• ČSN EN 597-2 (91 0236) • Nábytek – Hodnocení zápalnosti matrací a čalouněných roštů postele – Část 2: Zdroj zapálení: ekvivalent plamene zápalky
• ČSN EN 12520 (91 0602) • Nábytek – Pevnost, trvanlivost a bezpečnost – Požadavky na bytový sedací nábytek
• ČSN EN 12521 (91 0802) • Nábytek – Pevnost, trvanlivost a bezpečnost – Požadavky na bytové stoly
• ČSN EN 16630 (94 0202) • Trvale instalované fitness vybavení pro venkovní použití – Obecné požadavky a metody zkoušení

Technické normy zrušené k 1. 9. 2016

• ČSN 01 3705 (01 3705) • Terminologie v oblasti informační struktury, dokumentace a grafických značek (platila od: listopad 2006)
• ČSN EN 442-1 (06 1100) • Otopná tělesa – Část 1: Technické specifikace a požadavky (platila od: březen 1997)
• ČSN EN 442-3 (06 1100) • Otopná tělesa – Část 3: Posuzování shody (platila od: červenec 2004)
• ČSN EN 50262 (34 7501) • Kabelové průchodky pro elektrické instalace (platila od: srpen 2002)
• ČSN IEC 60884-2-4 (35 4515) • Vidlice a zásuvky pro domovní a podobné použití – Část 2-4: Zvláštní požadavky pro vidlice a zásuvky pro SELV (platila od: duben 2001)
• ČSN EN 60598-2-6 (36 0600) • Svítidla – Část 2: Zvláštní požadavky – Oddíl 6: Žárovková svítidla s vestavěnými transformátory (platila od: leden 1997)
• ČSN 36 1559-1 (36 1559) • Elektrické ruční nářadí – Část I: Všeobecné specifikace (platila od: únor 2000)
• ČSN EN 14195 (72 3612) • Kovové konstrukční prvky pro sádrokartonové systémy – Definice, požadavky a zkušební metody (platila od: červen 2005)
• ČSN EN 15814+A1 (72 7681) • Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky – Definice a požadavky (platila od: červen 2013)
• ČSN EN 1013 (74 7707) • Průsvitné jednovrstvé profilované plastové desky pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy – Požadavky a zkušební metody (platila od: říjen 2013)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina