aktuality

ÚNMZ chystá zrušení některých nábytkářských ČSN

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Stare normyÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 8. srpna 2016 ve Věstníku ÚNMZ č. 8/2016 seznam českých technických norem (ČSN) třídy 91 – Vnitřní zařízení. Důvodem pro jejich zvažované zrušení je zastaralost, neaktuálnost či jiné blíže nespecifikované důvody. Nicméně každý, kdo má odůvodněné námitky proti zrušení některé z těchto ČSN, je může uplatnit do 6 týdnů od data zveřejnění (do 18. 9. 2016) na níže uvedených adresách ÚNMZ.

Seznam ČSN třídy 91 navržených na zrušení

• ČSN 91 0211 (91 0211) • Nábytek. Zkouška odolnosti proti změnám klimatických podmínek (vydaná 23. 2. 1987)
• ČSN 91 0271 (91 0271) • Nábytek. Metoda odběru a přípravy vzorků pro stanovení vlastností povrchu (vydaná 17. 8. 1987)
• ČSN 91 0274 (91 0274) • Nábytek. Metody zjišťování tloušťky nátěru (vydaná 17. 8. 1987)
• ČSN 91 0601 (91 0601) • Nábytek. Židle a pracovní sedadla. Technické požadavky (vydaná 29. 9. 1986)
• ČSN 91 0604 (91 0604) • Nábytek. Čalouněný sedací nábytek. Technické požadavky (vydaná 5. 4. 1986)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídící znaky norem

Adresa pro písemné podávání námitek:
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1 – Nové Město, e-mail: normalizace@unmz.cz

Adresa pro osobní a telefonické jednání:
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), oddělení 2500 – Ing. Kateřina Hanzlová, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1 – Nové Město, tel.: 221 802 111, přímá linka 221 802 196

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina