aktuality

Počas štyroch veľtrhových dní v Nitre bude päť seminárov

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

VzduchotechnikaB2BmJubilejný 20. ročník veľtrhu LIGNUMEXPO – LES 2016 sa bude konať na výstavisku Agrokomplex v Nitre v termíne 27. – 30. septembra 2016. Odbornú záštitu prevzal Zväz spracovateľov dreva SR.

Zväz spracovateľov dreva SR bude mať stánok v pavilóne F, kde vytvorí zázemie pre členské spoločnosti. Patriť bude k nemu aj prednášková miestnosť, kde sa uskutočnia prednášky a diskusia k jednotlivým témam. Témy budú určené nielen odborníkom, určite zaujmú aj laickú verejnosť, ktorá bude mať jedinečnú príležitosť oboznámiť sa s činnosťou jednotlivých sekcií v odvetví spracovania dreva.

Tematické zameranie prednášok:

27. 9. 2016 – Drevársky deň

Prednášky priblížia „Transparentný trh s drevom ako predpoklad stability“ s následnou diskusiou o vzťahoch medzi dodávateľmi a odberateľmi

28. 9. 2016 – Drevostavbársky deň

Predstavitelia výrobných a realizačných firiem priblížia prednosti moderných drevostavieb

29. 9. 2016 – Nábytkársky deň

Slovenská výroba nábytku má výrazné postavenie na trhu: Nábytkári s tradíciou – tradícia v nábytku

Všetky tri tematické bloky prednášok sa uskutočnia od 13:00 do 15:00 počas prvých troch dní veľtrhovej prehliadky v Nitre.

Odborný program dopĺňa aj poradenská firma Gregor a spol., s.r.o. formou odborných seminárov. Uskutočnia sa v konferenčnej miestnosti medzi pavilónmi A a B od 10:00 do 12:00. Prístup pre odborníkov a laickú verejnosť je priamo z výstaviska a tiež z vonkajšej strany areálu Agrokomplex.

1. Odborný seminár 28. 9. 2016 „Vzduchotechnické zariadenia v oblasti drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu“

     Témy prednášok a referátov:

  • Súčasná pozícia drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu v hospodárstve SR
  • Posudzovanie zhody vzduchotechnických zariadení, legislatívne a technické požiadavky
  • Vzduchotechnické zariadenia lakovne v individuálnej výrobe
  • Ochrana životného prostredia a ovzdušia pri používaní vzduchotechnických zariadení

2. Odborný seminár 29. 9. 2016 „Technické novinky v oblasti drevárskej a nábytkárskej výroby“

     Rámcové témy referátov:

  • Zhodnotenie súčasného stavu nábytkárskeho priemyslu v SR
  • Nové technológie v oblasti lisovania dyhy
  • Nové riadiace procesy v oblasti výroby nábytku

Odborný veľtrh LIGNUMEXPO – LES 2016 tak počas štyroch dní pritiahne na výstavisko Agrokomplex v Nitre odborníkov zo Slovenska a z Českej republiky. Za účelom rozšírenia odborného obzoru sa môžu zúčastniť piatich odborných seminárov.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina