aktuality

STN normy prinášajú zvýraznené vlastnosti dosiek HPL

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Drevostavba s HPLPri realizácii drevostavieb a stavieb sa do popredia dostávajú nové obkladové dosky na báze laminátov. Slovenské normy uvádzajú ich špecifické požiadavky. Vestník Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR uverejňuje v časti Augustové normy STN 2016 ďalšie normy SUTN – 102 nových predpisov, 21 zmien a 8 opráv doterajších noriem.

• STN EN 14749 (91 0404) • Nábytok. Bytové a kuchynské úložné jednotky a pracovné dosky. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy (EN 14749: 2016)

• STN EN 338 (49 1532) • Konštrukčné drevo. Pevnostné triedy (EN 338:2016)

• STN EN ISO 12460-4 (49 2657) • Dosky na báze dreva. Stanovenie uvoľňovania formaldehydu. Časť 4: Metóda s exsikátorom podľa ISO 12460-4: 2016 (EN ISO 12460-4: 2016; ISO 12460-4: 2016)

• STN EN 438-1 (64 4220) • Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (lamináty). Časť 1: Úvod a všeobecné informácie (EN 438-1: 2016)

• STN EN 438-2 (64 4220) • Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (lamináty). Časť 2: Stanovenie vlastností (EN 438-2: 2016)

• STN EN 438-3 (64 4220) • Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (lamináty). Časť 3: Klasifikácia a špecifikácia kompaktných laminátov na vonkajšie použitie s hrúbkou menšou ako 2 mm určených na nalepenie na podklad (EN 438-3: 2016)

• STN EN 438-4 (64 4220) • Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (lamináty). Časť 4: Klasifikácia a špecifikácia kompaktných laminátov s hrúbkou 2 mm a väčšou (EN 438-4: 2016)

• STN EN 438-5 (64 4220) • Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (laminátov). Časť 5: Klasifikácia a špecifikácia kompaktných laminátov na dlážkoviny s hrúbkou menšou ako 2 mm (EN 438-5: 2016)

• STN EN 438-6 (64 4220) • Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (laminátov). Časť 6: Klasifikácia a špecifikácia kompaktných laminátov na vonkajšie použitie s hrúbkou 2 mm a väčšou (EN 438-6: 2016)

• TNI CEN/TR 16741 (80 0899) • Textílie a textilné výrobky. Pokyny k zdravotným a environmenálnym otázkam súvisiacim s obsahom chemikálií v textilných výrobkoch určených na odevy, bytové textílie a čalúnenie. (CEN/TR 16741: 2015)

Augustové zmeny STN noriem:

• STN 73 0540-2/Z1 (73 0540) • Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky. Zmena 1

• STN EN ISO 15148 /A1 (73 0596) • Tepelno-vlhkostné vlastnosti stavebných materiálov a výrobkov. Stanovenie koeficientu nasiakavosti pri čiastočnom ponorení podľa ISO 15148: 2002/Amd 1: 2016. Zmena A1 (EN ISO 15148: 2002/ A1: 2016; ISO 15148: 2002/Amd 1: 2016

• STN EN ISO 11850/A1 (47 9411) • Lesnícke stroje. Všeobecné bezpečnostné požiadavky podľa ISO 11850:2011. Zmena A1 (EN ISO 11850: 2011/A1: 2016; ISO 11850: 2011/Amd 1: 2016)

Opravy STN, uvedené v augustovom zborníku

• STN 730802/Z2/02 (73 0802) • Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Oprava Z2/02

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina