aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – srpen 2016

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Normy2Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 8. 2016) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 7/2016

ČSN EN 1303 (16 5191) • Stavební kování – Cylindrické vložky pro zámky – Požadavky a zkušební metody
• ČSN EN ISO 16089 (20 0717) • Obráběcí a tvářecí stroje – Bezpečnost – Pevně umístěné brusky
• ČSN EN 13236+A1 (22 4502) • Bezpečnostní požadavky na nástroje ze superbrusiva
• ČSN EN 1459-2 (26 8804) • Terénní vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 2: Otočné vozíky s proměnným vyložením
• ČSN EN ISO 3691-6 (26 8812) • Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob
• ČSN EN ISO 12217-2 (32 0233) • Malá plavidla – Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti – Část 2: Plachetnice o délce trupu 6 m a větší
• ČSN EN ISO 9094 (32 0240) • Malá plavidla – Požární ochrana
• ČSN EN 60092-507 ed. 2:2015 (32 6611) • Elektrická instalace na plavidlech – Část 507: Malá plavidla (oprava 1)
• ČSN CLC/TR 60079-32-1 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny
• ČSN EN 54-31+A1 (34 2710) • Elektrická požární signalizace – Část 31: Multisenzorové hlásiče požáru – Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových senzorů, senzorů oxidu uhelnatého a volitelně teplotních senzorů
• ČSN EN 54-31:2015 (34 2710) • Elektrická požární signalizace – Část 31: Multisenzorové hlásiče požáru – Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových senzorů, senzorů oxidu uhelnatého a volitelně teplotních senzorů (změna Z1)
• ČSN EN 60335-2-35 ed. 3 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-35: Zvláštní požadavky na průtokové ohřívače vody
• ČSN EN 62841-2-2:2015 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 2-2: Zvláštní požadavky na ruční šroubováky a rázové šroubováky (oprava 1)
• ČSN EN 62841-2-4:2015 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 2-4: Zvláštní požadavky na ruční rovinné brusky a leštičky jiné než talířové (oprava 1)
• ČSN EN 62841-3-1:2015 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-1: Zvláštní požadavky na přenosné stolové pily (oprava 1)
• ČSN EN ISO 17989-1 (47 2010) • Zemědělské a lesnické stroje a traktory – Udržitelnost – Část 1: Zásady
• ČSN EN ISO 11850:2012 (47 6001) • Lesnické stroje – Obecné bezpečnostní požadavky (změna A1)
• ČSN P CEN/TS 16368 (49 2618) • Lehké třískové desky – Specifikace
• ČSN EN 923 (66 8501) • Lepidla – Termíny a definice
• ČSN EN 15681-1 (70 1012) • Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky z hlinitokřemičitého skla – Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti
• ČSN EN 1096-5 (70 1030) • Sklo ve stavebnictví – Sklo s povlakem – Část 5: Zkušební metoda a klasifikace samočisticího provedení potažených skleněnými plochami
• ČSN EN 16724 (72 7108) • Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách – Pokyny pro montáž a upevnění pro stanovení reakce na oheň systémů ETICS
• ČSN EN 14303 (72 7225) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace
• ČSN EN 14303+A1:2013 (72 7225) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace (změna Z1)
• ČSN EN 14304 (72 7226) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z pružné elastomerní pěny (FEF) – Specifikace
• ČSN EN 14304+A1:2013 (72 7226) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z pružné elastomerní pěny (FEF) – Specifikace (změna Z1)
• ČSN EN 14305 (72 7227) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) – Specifikace
• ČSN EN 14305+A1:2013 (72 7227) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) – Specifikace (změna Z1)
• ČSN EN 14306 (72 7228) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) – Specifikace
• ČSN EN 14306+A1:2013 (72 7228) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) – Specifikace (změna Z1)
• ČSN EN 14307 (72 7229) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) – Specifikace
• ČSN EN 14307+A1:2013 (72 7229) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) – Specifikace (změna Z1)
• ČSN EN 14308 (72 7230) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny – Specifikace
• ČSN EN 14308+A1:2013 (72 7230) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny – Specifikace (změna Z1)
• ČSN EN 14309 (72 7231) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace
• ČSN EN 14309+A1:2013 (72 7231) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace (změna Z1)
• ČSN EN 14313 (72 7232) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) – Specifikace
• ČSN EN 14313+A1:2013 (72 7232) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) – Specifikace (změna Z1)
• ČSN EN 14314 (72 7233) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) – Specifikace
• ČSN EN 14314+A1:2013 (72 7233) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) – Specifikace (změna Z1)
• ČSN EN 15501 ed. 2 (72 7243) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EP) a exfoliovaného vermikulitu (EV) – Specifikace
• ČSN EN 15501:2013 (72 7243) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EP) a exfoliovaného vermikulitu (EV) – Specifikace (změna Z1)
• ČSN ISO 2394 (73 0031) • Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí
• ČSN EN ISO 6781-3 (73 0327) • Provedení budov – Detekce tepelných, vzduchotěsných a vlhkostních nehomogenit v budovách s použitím infračervených metod – Část 3: Kvalifikace operátorů řízení, analytiků dat a zpracovatelů zpráv
• ČSN 73 0810 (73 0810) • Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
• ČSN EN 1364-3 (73 0853) • Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 3: Závěsové obvodové stěny – Celá sestava (dokončená montáž)
• ČSN EN 1364-4 (73 0853) • Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 4: Závěsové obvodové stěny – Částečná sestava
• ČSN EN 15269-2 (73 0868) • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 2: Požární odolnost ocelových závěsových a otočných dveřních sestav
• ČSN EN 15269-3 (73 0868) • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 3: Požární odolnost dřevěných závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken v dřevěném rámu
• ČSN EN 16351 (73 2832) • Dřevěné konstrukce – Křížem vrstvené dřevo – Požadavky
• ČSN EN 14241-1 (73 4214) • Komíny – Elastomerní těsnění a elastomerní tmely – Materiálové požadavky a zkušební metody – Část 1: Těsnění pro komínové vložky
• ČSN EN 16508 (73 8129) • Dočasné stavební konstrukce – Konstrukce pro dočasné zastřešení – Požadavky na provedení a obecný návrh
• ČSN EN 1629+A1 (74 6003) • Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení
• ČSN EN 1630+A1 (74 6004) • Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o vloupání
• ČSN EN 1610 (75 6114) • Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
• ČSN EN ISO 13849-1 (83 3205) • Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci
• ČSN EN ISO 14123-2 (83 3230) • Bezpečnost strojních zařízení – Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením – Část 2: Metodologie návodu postupů ověřování
• ČSN EN ISO 19353 (83 3251) • Bezpečnost strojních zařízení – Požární prevence a požární ochrana
• ČSN EN ISO 17828 (83 8215) • Tuhá biopaliva – Stanovení sypné hmotnosti
• ČSN EN ISO 17831-1 (83 8221) • Tuhá biopaliva – Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket – Část 1: Pelety
• ČSN EN ISO 17831-2 (83 8221) • Tuhá biopaliva – Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket – Část 2: Brikety
• ČSN EN ISO 16968:2015 (83 8224) • Tuhá biopaliva – Stanovení stopových prvků (oprava 1)
• ČSN EN 1729-2+A1 (91 1710) • Nábytek – Židle a stoly pro vzdělávací instituce – Část 2: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Technické normy zrušené k 1. 8. 2016

• ČSN IEC 300-3-4 (01 0690) • Management spolehlivosti – Část 3: Návod k použití – Oddíl 4: Pokyny ke specifikaci požadavků na spolehlivost (platila od: prosinec 1997)
• ČSN IEC 300-3-9 (01 0690) • Management spolehlivosti – Část 3: Návod k použití – Oddíl 9: Analýza rizika technologických systémů (platila od: leden 1997)
• ČSN ISO 3691+Amd 1 (26 8812) • Motorové vozíky. Bezpečnostní předpisy (platila od: leden 1996)
• ČSN EN 60335-2-5 ed. 2 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-5: Zvláštní požadavky na myčky nádobí (platila od: březen 2004)
• ČSN EN 13823 (73 0881) • Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu (platila od: prosinec 2010)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina