aktuality

Nové spoločné vydanie noriem systému riadenia kvality

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Norma STNKľúčové normy systémov manažérstva kvality a životného prostredia STN EN ISO 9000, 9001 a 14001 vychádzajú v novom kompletnom vydaní. Postupne ich vydáva Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Požiadavky podľa ISO 9001:2015 sú prekladom do slovenčiny. Uvedený je aj text noriem v angličtine. Táto norma špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality, ktoré organizácia potrebuje:
•    Preukázať svoju schopnosť trvalo poskytovať produkty a služby, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníka, aplikovateľné požiadavky predpisov a regulačné požiadavky.
•    Kladie za cieľ zveľaďovať spokojnosť zákazníka prostredníctvom efektívneho využívania systému a zabezpečovania zhody s požiadavkami zákazníka, aplikovateľnými požiadavkami predpisov a regulačnými požiadavkami.
Všetky požiadavky normy sú všeobecné a určené na aplikáciu v rôznych organizáciách bez ohľadu na typ, jej veľkosť alebo poskytované produkty a služby.

STN EN ISO 9000 tvorí systémy manažérstva kvality. Uvádza základy a slovník (ISO 9000:2015) vydané v slovenčine s uvedením aj anglického textu. Norma špecifikuje základné pojmy a zásady manažérstva kvality, i termíny a definície, ktoré sa aplikujú do celého systému manažérstva kvality.

STN EN ISO 14001 definuje systémy manažérstva životného prostredia. Uvádza požiadavky s pokynmi na použitie (ISO 14001:2015).
Kľúčové vylepšenia revidovanej verzie STN EN ISO 14001 zahŕňa:
•    uznanie potreby zaoberať sa internými a externými záležitosťami, ktoré majú vplyv na ktorúkoľvek organizáciu, vrátane nestálosti klímy
•    zvýšenú angažovanosť vrcholového manažmentu
•    zvýšenú orientáciu na strategické smerovanie
•    zvýšenú orientáciu na ochranu životného prostredia so zameraním na proaktívne iniciatívy
•    efektívnejšiu komunikáciu prostredníctvom komunikačnej stratégie
•    uvažovanie zamerané na životný cyklus produktov a služieb s dôrazom na každý spôsob od vývoja po spotrebu.

Toto vydanie normy je taktiež uvedené v slovenčine a angličtine.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina