aktuality

Povinné poistenie zamestnanca – ak je zároveň živnostníkom

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Socialna poistovnaAk samostatne zárobkovo-činnej osobe vznikla od 1. júla 2016 povinné poistenie, tak poistné SZČO platí aj napriek tomu, že je táto osoba súčasne zamestnaná, hoci odvody za pracovníka odvádza zamestnávateľ.

Povinné poistenie zamestnanca môže mať vplyv na výšku poistného SZČO a to v prípade, ak zo zamestnania dosahuje maximálny vymeriavací základ mesačne (v roku 2016 je to suma 4290 €) alebo v súčte jej vymeriavacie základy zo SZČO a zo zamestnania túto sumu prekračujú. Ak v súčte ako SZČO a zamestnanec nedosahuje mesačne maximálny vymeriavací základ, platí z celého vymeriavacieho základu aj ako SZČO, aj ako zamestnanec.

Ak povinne poistená SZČO je súčasne aj zamestnancom a ako zamestnanec dosiahne v niektorom mesiaci maximálny vymeriavací základ, vtedy poistné na nemocenské poistenie a poistenie na dôchodkové poistenie platí len ako zamestnanec. Do rezervného fondu solidarity však platí vždy z celého vymeriavacieho základu SZČO (do výšky maximálneho vymeriavacieho základu).

V prípade, že vymeriavacie základy SZČO a zamestnanca sú v súčte vyššie ako vymeriavací základ mesačne – prednostne sa platí poistné z vymeriavacieho základu dosiahnutého z výkonu činnosti zamestnanca. Ako SZČO potom platí poistné na dôchodkové poistenie z rozdielu medzi maximálnym vymeriavacím základom a vymeriavacím základom zamestnanca. Opäť je v platnosti predpis, že do rezervného fondu platí z celého vymeriavacieho základu SZČO.

Živnostníkom sa od júla 2016 mení vymeriavací základ pre platenie odvodov na sociálne poistenie. Musia si zmeniť trvalý príkaz v banke. Ak budú mať nižšie odvody ako majú mať – hrozí im penále. Podľa zákona je penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Ak platia viac, Sociálna poisťovňa im preplatok môže vrátiť.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina