aktuality

Povinné poistné v novej výške treba prvýkrát zaplatiť 8.8.2016

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

MSP35Nové tarify pre platenie povinného poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby na Slovensku vzniká od 1. júla 2016 tým fyzickým osobám, ktoré za kalendárny rok 2015 dosiahli vyšší príjem z podnikania ako 5148 €.

Táto hranica platí pre osoby, ktoré majú k 1.7.2016 platné oprávnenie na vykonávanie činnosti. Sumu tvoria dosiahnuté príjmy z podnikania alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou za rok 2015 bez odpočítania výdavkov.

Ak je živnostník povinne poistený k 30.6.2016 a za rok 2015 dosiahol príjem z podnikania vyšší ako 5148 € – povinné poistenie trvá aj naďalej. Ak je tento príjem nižší alebo rovnaký ako hranica 5148 €, povinné poistenie SZČO zaniká.

Pre rok 2016 platí pre povinne poistenú SZČO minimálny mesačný vymeriavací základ v sume 429 €. Z toho je mesačné poistné vo výške 142,20 €. Maximálny mesačný vymeriavací základ tvorí suma 4290 € a z toho vyplývajúce poistné v sume 1422,13 € mesačne.

Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá za rok 2015 nemala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a dosiahla hranicu príjmu pre vznik povinného poistenia, má na obdobie 2. polroka 2016 nový vymeriavací základ na platenie poistného a tým aj novú mesačnú výšku poistného. V novej výške uhradí poistné prvýkrát so splatnosťou do 8. augusta 2016. Oznam o vzniku, zániku a zmene vymeriavacieho základu živnostníkom pošle Sociálna poisťovňa do 21. júla 2016.

Osoby, ktoré podávali daňové priznanie až v júni 2016, zaplatia prvýkrát odvody v novej výške až za mesiac október so splatnosťou 8. novembra 2016. Ak niekto neplatil odvody a posunul si termín na podanie daňového priznania, povinné poistenie mu vznikne až v októbri a nie v júli. Za obdobie júl – september 2016 mu platia sociálne odvody v rovnakej výške ako do 30.6.2016.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina