aktuality

Júlové STN v SR: prísnejšie požiadavky na pevnosť a konštrukciu nábytku

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Rezivo1Vestník Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 2016 uverejňuje v časti „Júlové STN“ ďalších 189 nových predpisov a noriem, 6 zmien a 7 opráv STN. Z klasifikácie nových noriem vyberáme predpisy pre nábytok, drevené konštrukcie, okná a dvere.

Nové normy pre nábytkársky priemysel

• STN EN 1729-2+ A1 (91 0846) • Nábytok. Stoličky a stoly pre školské zariadenia. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy (EN 1729-2: 2012+A1: 2015)
• STN P CEN/TS 16611 (91 0277) • Nábytok. Zhodnotenie odolnosti povrchu proti mikropoškriabaniu (CEN/TS 16111:2016)
• STN EN 12526 (91 0508) • Nábytok. Pevnosť, trvanlivosť a bezpečnosť. Požiadavky na bytový sedací nábytok (EN 12520: 2015)
• STN EN 12521 (91 0512) • Nábytok. Pevnosť, trvanlivosť a bezpečnosť. Požiadavky na bytové stoly (EN 12521:2015)
• STN EN 597-1 (91 0236) • Nábytok. Hodnotenie zápalnosti matracov a čalúnených lôžkových podstavcov. Časť 1: Zdroj zapálenia: tlejúca cigareta (EN 597-1: 2015)
• STN EN 597-2 (91 0236) • Hodnotenie zápalnosti matracov a čalúnených lôžkových podstavcov. Časť 2: Zdroj zapálenia: ekvivalent plameňa zápalky (EN 597-2: 2015)

Okná a dvere

• STN EN 1027 (74 6184) • Okná a dvere. Vodotesnosť. Skúšobná metóda (EN 1027: 2016)
• STN EN 1026 (74 6185) • Okná a dvere. Prievzdušnosť. Skúšobná metóda (EN 1026: 2016)
• STN EN 12211 (74 6186) • Okná a dvere. Odolnosť proti zaťaženiu vetrom. Skúšobná metóda (EN 12211: 2016)
• STN EN 12210 (74 6479) • Okná a dvere. Odolnosť proti zaťaženiu vetrom. Klasifikácia. (EN 12210: 2016)

Drevené konštrukcie

• STN EN 14081-1 (73 1716) • Drevené konštrukcie. Pevnostne triedené konštrukčné rezivo s pravouhlým prierezom. Časť 1: Všeobecné požiadavky (EN 14081: 2016)
• STN EN 1381 (73 1766) • Drevené konštrukcie. Skúšobné metódy. Nosné sponkové spoje (EN 1381: 2016)
• STN EN 1382 (73 1767) • Drevené konštrukcie. Skúšobné metódy. Únosnosť na vytiahnutie spájacích prostriedkov (EN 1382: 2016)
• STN EN 1383 (73 1768) • Drevené konštrukcie. Skúšobné metódy. Skúšanie spájacích prostriedkov na pretiahnutie hlavy (EN 1383: 2016)
• STN EN ISO 12460-5 (49 2657) • Dosky na báze dreva. Stanovenie uvoľňovania formaldehydu. Časť 5: Extrakčný postup (zvaný „perforátorová metóda“) podľa ISO 12460-5: 2015 (EN ISO 12460-5: 2015; ISO 12460-5: 2015)

Náradie, les a biomasa

• STN 48 2506 (48 2506) • Lesotechnické meliorácie. Zahrádzanie bystrín a strží
• STN EN 16 785-1 (65 9811) • Výrobky založené na biomase použitím rádiouhlíkovej analýzy a elementárnej analýzy (EN 16785-1:2015)
• STN EN ISO 17831-1 (65 7407) • Tuhé biopalivá. Stanovenie mechanickej odolnosti peliet a brikiet. Časť 1: Pelety podľa ISO 17831-1: 2015 (EN ISO 17831-1: 2015; ISO 17831-1: 2015)
• STN EN ISO 17831-2 (65 7407) • Tuhé biopalivá. Stanovenie mechanickej odolnosti peliet a brikiet. Časť 2: Brikety podľa ISO 17831-2: 2015 (EN ISO 17831-2: 2015; ISO 17831-2: 2015)
• STN EN ISO 17828 (65 7409) • Tuhé biopalivá. Stanovenie sypovej hmotnosti podľa ISO 17828: 2015 (ISO 17828: 2015)
• STN EN 62841-2-14 (36 1560) • Elektrické ručné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-14: Osobitné požiadavky na ručné hobľovačky (EN 62841-2-14: 2015; mod. IEC 62841-2-14: 2015)

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina