aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – červenec 2016

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Normy2Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 7. 2016) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 6/2016

• ČSN 01 3406:2015 (01 3406) • Výkresy ve stavebnictví – Označování stavebních hmot v řezech (oprava 1)
• ČSN EN ISO 28927-8:2010 (10 6010) • Ruční mechanizovaná nářadí – Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací – Část 8: Pily, leštičky a pilníky s vratným pohybem a pily s kmitavým nebo rotačním pohybem (změna A1)
• ČSN EN ISO 12217-1 (32 0233) • Malá plavidla – Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti – Část 1: Neplachetní plavidla o délce trupu 6 m a větší
• ČSN EN ISO 12217-3 (32 0233) • Malá plavidla – Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti – Část 3: Plavidla o délce trupu do 6 m
• ČSN EN 54-30 (34 2710) • Elektrická požární signalizace – Část 30: Multisenzorové hlásiče požáru – Bodové hlásiče využívající kombinaci senzorů oxidu uhelnatého a teplotních senzorů
• ČSN EN 54-29 (34 2710) • Elektrická požární signalizace – Část 29: Multisenzorové hlásiče požáru –Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových a teplotních senzorů
• ČSN EN 54-27 (34 2710) • Elektrická požární signalizace – Část 27: Hlásiče kouře pro potrubí
• ČSN 36 0340-1 IEC 61-1:1990 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 1: Patice pro zdroje světla (změna Z43)
• ČSN EN 60335-2-102:2007 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-102: Zvláštní požadavky na spotřebiče spalující plynná, ropná a pevná paliva obsahující elektrické spoje (změna Z1)
• ČSN EN 60335-2-58 ed. 2:2005 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-58: Zvláštní požadavky na elektrické mycí stroje na nádobí pro komerční účely (změna A12)
• ČSN EN 60335-2-89 ed. 2:2010 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-89: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení se zabudovanou nebo oddělenou chladicí kondenzační jednotkou nebo kompresorem pro komerční účely (změna A1)
• ČSN EN 60335-2-102 ed. 2 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-102: Zvláštní požadavky na spotřebiče spalující plynná, ropná a pevná paliva obsahující elektrické spoje
• ČSN EN 60745-2-3 ed. 2:2012 (36 1551) • Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky, leštičky a talířové rovinné brusky (změna A13)
• ČSN 48 2118 (48 2118) • Inventarizace sadebního materiálu lesních dřevin ve školkách
• ČSN EN 14076 (49 0008) • Dřevěná schodiště – Terminologie
• ČSN EN 16718 (49 0096) • Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva – Celkový obsah organického uhlíku (TOC) ve dřevě a ve výrobcích na bázi dřeva
• ČSN EN ISO 12460-3 (49 0163) • Desky na bázi dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 3: Metoda plynové analýzy
• ČSN EN 12087:2013 (72 7056) • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení dlouhodobé nasákavosti při ponoření (oprava 1)
• ČSN EN 1991-1-3:2005 (73 0035) • Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem (změna A1)
• ČSN EN 1991-1-3 ed. 2:2013 (73 0035) • Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem (změna A1)
• ČSN EN ISO 16283-2 (73 0511) • Akustika – Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ – Část 2: Kročejová neprůzvučnost
• ČSN 73 6108 (73 6108) • Lesní cestní síť
• ČSN EN 13561:2015 (74 6034) • Vnější clony a markýzy – Funkční a bezpečnostní požadavky (oprava 1)
• ČSN EN 16775 (76 3601) • Odborné činnosti – Obecné požadavky pro odborné služby
• ČSN EN ISO 18122 (83 8210) • Tuhá biopaliva – Stanovení obsahu popela
• ČSN EN ISO 18123 (83 8222) • Tuhá biopaliva – Stanovení obsahu prchavé hořlaviny
• ČSN EN ISO 17829 (83 8229) • Tuhá biopaliva – Stanovení délky a průměru pelet
• ČSN EN 1729-1 (91 1710) • Nábytek – Židle a stoly pro vzdělávací instituce – Část 1: Funkční rozměry
• ČSN EN 14516 (91 4101) • Koupací vany pro domácí použití
• ČSN EN 14516+A1:2011 (91 4101) • Koupací vany pro domácí použití (změna Z1)
• ČSN EN 13310 ed. 2 (91 4108) • Kuchyňské dřezy – Provozní požadavky a zkušební metody
• ČSN EN 13310:2004 (91 4108) • Kuchyňské dřezy – Provozní požadavky a zkušební metody (změna Z2)
• ČSN ISO 5902 (94 1861) • Lyže pro sjezdové lyžování – Stanovení elastických vlastností
• ČSN ISO 6266 (94 1865) • Lyže pro sjezdové lyžování – Stanovení indexu únavy – Zkouška cyklickým ohybovým namáháním

Technické normy zrušené k 1. 7. 2016

• ČSN EN 357 (70 1022) • Sklo ve stavebnictví – Požárně odolné zasklené prvky s průhlednými nebo průsvitnými skleněnými prvky – Klasifikace požární odolnosti (platila od: červen 2005)
• ČSN EN 60598-2-24 (36 0600) • Svítidla – Část 2: Zvláštní požadavky – Oddíl 24: Svítidla s omezenou teplotou povrchu (platila od: červen 1999)
• ČSN EN 60598-2-24 (36 0600) • Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných budovách – Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu (platila od: duben 2002)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina