aktuality

Námety predchádzania ohrození pri lesných požiaroch v kalamitnom prostredí

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Linda Makovicka mPrvou náročnou odbornou previerkou novej docentky Žilinskej univerzity Lindy Makovickej Osvaldovej bola odborná a organizačná garancia na 8. Medzinárodnej konferencii „Drevo a protipožiarna bezpečnosť 2016“ (Wood & Fire Safety).

Doc. Bc. Ing. Linda Makovická Osvaldová PhD. pôsobí na Žilinskej univerzite – na Fakulte bezpečnostného inžinierstva od roku 2008. Docentúru získala v študijnom odbore „Záchranné služby“. Doterajšie poznatky z témy „Ohrozenie záchranných zložiek pri lesných požiaroch v kalamitnom prostredí“ spracovala do habilitačnej prednášky. Prezentovala svoje výsledky z experimentu, ktorý bol špeciálne pripravený pre stanovenie palivových modelov v podmienkach lesnej kalamity ihličnatého dreva.

Oponenti habilitačnej práce zhodne konštatovali, že téma je v súčasnej dobe mimoriadne aktuálna. Hlavný cieľ práce i prednášky bol naplnený. Kladne zhodnotili použité metódy a ich dostatočné odôvodnenie a poukázanie, kde treba konkrétnu metódu aplikovať. Praktický prínos zvládnutia problematiky vytvára možnosti využiť poznatky najmä vo vzdelávacom procese.

Nová docentka získala vysokoškolské vzdelanie na Drevárskej fakulte TU Zvolen (1998 – 2003), na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2003 – 06), v externom pracovisku Ústavu ekológie lesa (2003 – 06). Na Žilinskej univerzite sa zapája do projektov s vedeckou profiláciou, výskumom a najmä aplikáciou poznatkov do učebných metód.

Úplne prvé praktické skúsenosti po naplnení vysokoškolských znalostí získala v Glovis Slovakia ako špecialistka požiarnej ochrany, technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako interná audítorka.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina