aktuality

Súťaž dizajnu orientovaného na remeslo

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

KruhyNaVode2016 1mÚĽUV od roku 2000 vyhlasuje pre dizajnérov, výtvarníkov a remeselníkov súťaž „Kruhy na vode 2016“. Týmto úsilím vytvára platformu diel úžitkového umenia, umeleckého remesla a dizajnu s tvorivým prístupom autorov. Uzávierka na zaslanie (odovzdanie) súťažných prác a prihlášok je 30.6.2016.

Súťaž sa koná v 2-ročných intervaloch. Do súťaže sa môžu prihlásiť dizajnéri, výrobcovia, výtvarníci, architekti (zaradia ich do sekcie A) bez obmedzenia materiálovej skupiny. Najlepšie práce odmenia prémiou 500 € (1. miesto), 300 € (2. miesto), 200 € (3. miesto). Prihlásiť možno diela z dreva, kovu, textilu a keramiky a iných prírodných materiálov.

KruhyNaVode2016 2mŠtudenti stredných škôl budú zaradení do sekcie B a môžu získať finančné odmeny 300 € (1. miesto), 200 € (2. miesto) a 100 € (3. miesto).

Všetci účastníci budú zaradení do Sekcie C, kde ich budú hodnotiť v kategórii „Tradícia“ pre súťažný návrh, ktorý nie je viazaný na konkrétnu materiálovú skupinu, ale na originalitu vo vývoji témy tradičných ľudových remesiel s požiadavkou nenáročnosti pre opakovanú výrobu s nízkymi výrobnými nákladmi. Môžu získať osobitné ocenenie: diplom, medaila a finančná odmena ÚĽUV vo výške 500 €. Do tejto sekcie patrí aj medzinárodná súťažná kategória „Modrotlač“ (prémia 500 €).

KruhyNaVode2016 3mPovinnou súčasťou každej súťažnej práce je sprievodný text súťažiaceho (v rozsahu max. 10 viet). Tvorí kontext – stručný opis súvislosti práce s tradičnou výrobou a ľudovým umením, opis čerpania a pretvorenia tradičných podnetov a inšpirácií. Text musí byť vytlačený a nahratý na CD spolu s obrazovou dokumentáciou.

Podrobné kritéria, informácie a detaily propagácie, odkúpenia prác a ich prezentáciu na výstave poskytne PaedDr. Mária Tomová tomova@uluv.sk Výsledky súťaže budú zverejnené 9.9.2016.

Foto: Ocenené a najkrajšie práce zo súťaže „Kruhy na vode“ zostavujú do rovnomennej súbornej výstavy. Ukážka prác zo súťaže „Kruhy na vode 2014“

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina